Loading...
 

1 Johannes 1, 5 - 2, 2

2 Licht

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Johannes 1, 5 - 2, 2: God is licht 

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1951)

Dit is de boodschap die we van Gods Zoon gehoord hebben, en die we aan jullie vertellen: God is licht. Er is helemaal geen duisternis in hem.
Stel dat we zeggen dat we met God verbonden zijn, maar intussen blijven we leven in de duisternis. Dan liegen we, en leven we niet volgens Gods waarheid. Maar als we leven in het licht, net zoals God in het licht is, dan zijn we als gelovigen met elkaar verbonden. Onze zonden worden dan vergeven. En we worden helemaal rein door het bloed van Gods Zoon, die voor ons gestorven is.
Als we zeggen dat we nooit iets verkeerds doen, bedriegen we onszelf. Gods waarheid is dan niet in ons. Maar als we onze zonden eerlijk aan God vertellen, zal hij ons vergeven. Hij zal al het kwaad uit ons weghalen, zodat we helemaal rein worden. Want God is trouw en rechtvaardig.
Als we zeggen dat we nooit iets verkeerds gedaan hebben, doen we alsof God een leugenaar is. Gods boodschap is dan niet in ons.
Lieve vrienden, ik schrijf dit aan jullie om ervoor te zorgen dat jullie geen verkeerde dingen doen. En als één van jullie toch iets verkeerds doet, wees dan niet bang. Want er is iemand die voor ons om vergeving vraagt bij God. Dat is Jezus Christus, die zelf zonder zonde is. Dankzij hem wil God onze zonden vergeven. En niet alleen onze eigen zonden, maar die van de hele wereld.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Dit is de boodschap
die we van Jezus hoorden en aan jullie doorgeven:
God is licht. In Hem is er geen spoor van duisternis.
Als we zeggen: ‘We zijn met Hem verbonden’
terwijl onze wegen duister zijn,
liegen we met woord en met daad
Maar als we wandelen in het licht - zoals Hij zelf in het licht is –
dan zijn we met elkaar verbonden.
Dan reinigt het bloed van zijn Zoon Jezus ons van elke zonde.
Als we beweren zonder zonde te zijn,
bedriegen we onszelf en woont de waarheid niet in ons.
Als we onze zonden belijden, is Hij zo getrouw en genadig,
dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle kwaad.
Maar als we zeggen dat we geen zonde bedreven,
maken we Hem tot leugenaar en woont zijn woord niet in ons.

Kinderen, ik schrijf jullie met de bedoeling
dat jullie niet zouden zondigen.
Maar ook al zou iemand zondigen:
we hebben een voorspreker bij de Vader,
Jezus Christus, die helemaal zonder zonden is,
die al onze zonden goedmaakt,
die van en ook die van de hele wereld.Stilstaan bij …

Weg
Hiermee wordt de ‘levensweg’ bedoeld.

Het bloed van zijn Zoon Jezus
Hiermee wordt verwezen naar de dood van Jezus. Zijn kruisdood wordt gezien als een offer dat verzoening bewerkt.