Loading...
 

28e zondag door het jaar C - tweede lezing

2 Ketens


…page…

2 Timoteüs 2, 8-13: Betrouwbaar

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1898)

Blijf denken aan Jezus Christus, de nakomeling van David. Hij is opgestaan uit de dood. Dat is het goede nieuws dat ik vertel. En vanwege die boodschap moet ik lijden, ik zit zelfs als een misdadiger opgesloten in de gevangenis! Maar Gods boodschap kan niet opgesloten worden. Dat is de reden dat ik alles volhoud. Ik houd vol voor de mensen die God uitgekozen heeft. Zodat ook zij door Jezus Christus gered worden en het eeuwige leven krijgen.

Dit is de boodschap waarop we vertrouwen: Als wij met Christus verbonden zijn in zijn dood, dan zijn we ook met hem verbonden in het eeuwige leven. Als we altijd blijven vasthouden aan ons geloof, zullen we samen met hem regeren in de nieuwe wereld.
Maar stel dat we in een moeilijke situatie zeggen: ‘Nee, ik ken de Heer niet!’ Dan zal de Heer bij zijn komst ook zeggen dat hij ons niet kent. Wij kunnen ontrouw worden aan het goede nieuws, maar Christus niet. Want hij is zelf het goede nieuws. En hij kan niet zeggen: ‘Ik ken mezelf niet.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Blijf denken aan Jezus Christus.
Hij is de nakomeling van David die verrezen is.
Dit is mijn boodschap
waarvoor ik zelfs als een misdadiger de gevangenis in moest.
Maar het woord van God laat zich niet in boeien slaan.
Ik ben bereid om alles te verdragen
zodat ook de mensen die God uitkoos
door Christus Jezus gered worden en het eeuwig leven krijgen.

Dit woord is erg betrouwbaar:
“Als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij met Hem leven.
Als wij volharden, zullen wij met Hem heersen.
Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons verloochenen.
Als wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw:
zichzelf verloochenen kan Hij niet.”Stilstaan bij …

David
(= de geliefde)
David was zo belangrijk dat de naam die zijn vader hem bij de geboorte gaf niet meer bekend is. De mensen noemden hen: de geliefde.
David, de meest geliefde koning van het joodse volk, leefde zowat 1000 jaar voor Christus. Hij was dé grote koning van de joden. Zijn tijd wordt herinnerd als een gouden tijd: voor het eerst zwierf het volk niet meer, had het een vaste stek gevonden.
Deze grote waardering voor koning David staat in schril contrast met het feit dat er zo goed als geen tastbare (archeologische) bewijzen bestaan van deze ‘koning’.

Gevangen
Wie het boek ‘Handelingen van de apostelen’ in één ruk uitleest, wordt verrast door de vele keren dat Paulus gevangen genomen werd.

Gestorven
Dit 'sterven' is verwijst naar de 'doodservaring' die men heeft bij de onderdompeling als men gedoopt wordt.

Verloochenen
(= ontkennen, afwijzen)
Dit woord wordt ook gebruikt wanneer Petrus in Jeruzalem ontkent dat hij Jezus kent, waarna een haan driemaal kraait.

Bij de tekst

Hymne

‘Als wij met Hem gestorven zijn,
zullen wij met Hem leven.
Als wij volharden,
zullen wij met Hem heersen.

Als wij Hem verloochenen,
zal Hij ons verloochenen.
Als wij ontrouw zijn,
blijft Hij trouw:
zichzelf verloochenen kan Hij niet.’

Dit is waarschijnlijk de tekst van een vroegchristelijke hymne die in dit fragment van de brief aan bod komt. Het is wel niet duidelijk of het laatste vers ook tot dat lied behoorde.
Suggesties

Jongeren

VERDIEPEN

Dit is mijn boodschap

Zoek in de tekst wat voor de schrijver van deze brief dé boodschap is die hij brengt.

Deze brief werd een kleine 2000 jaar geleden geschreven. Dat betekent dat de groep volgelingen van Jezus jaren tijd hadden om te reflecteren over wie Jezus was en wat zijn belangrijkste boodschap was.
Wat zou jouw boodschap zijn ivm het christendom?
Als die dezelfde boodschap is als in de brief aan Timoteüs …
- Hoe zou je deze boodschap dan nu verwoorden?
- Waarom vind je die boodschap zo belangrijk?

Als die boodschap anders is dan in de brief …
- Waarin zou die boodschap dan bestaan?
- Waarom vind je die boodschap zo belangrijk?