Loading...
 

28e zondag door het jaar C - tweede lezing

2 Ketens


…page…

2 Timoteüs 2, 8-13: Betrouwbaar

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Blijf denken aan Jezus Christus.
Hij is de nakomeling van David
die verrezen is.
Dit is mijn boodschap
waarvoor ik zelfs als een misdadiger
de gevangenis in moest.
Maar het woord van God
laat zich niet in boeien slaan.
Ik ben bereid om alles te verdragen
zodat ook de mensen die God uitkoos
door Christus Jezus gered worden
en het eeuwig leven krijgen.

Dit woord is erg betrouwbaar:
“Als wij met Hem gestorven zijn,
zullen wij met Hem leven.
Als wij volharden,
zullen wij met Hem heersen.
Als wij Hem verloochenen,
zal Hij ons verloochenen.
Als wij ontrouw zijn,
blijft Hij trouw:
zichzelf verloochenen kan Hij niet.”Stilstaan bij …

David
(= de geliefde)
David was zo belangrijk dat de naam die zijn vader hem bij de geboorte gaf niet meer bekend is. De mensen noemden hen: de geliefde.
David, de meest geliefde koning van het joodse volk, leefde zowat 1000 jaar voor Christus. Hij was dé grote koning van de joden. Zijn tijd wordt herinnerd als een gouden tijd: voor het eerst zwierf het volk niet meer, had het een vaste stek gevonden.
Deze grote waardering voor koning David staat in sterk contrast met het feit dat er zo goed als geen tastbare (archeologische) bewijzen bestaan van deze ‘koning’.

Gevangen
Wie het boek ‘Handelingen van de apostelen’ in één ruk uitleest, wordt verrast door het grote aantal keren dat Paulus gevangen genomen werd.

Gestorven
Dit 'sterven' is een verwijzing naar de 'doodservaring' die men heeft bij de onderdompeling als men gedoopt wordt.

Verloochenen
(= ontkennen, afwijzen)
Dit woord wordt ook gebruikt wanneer Petrus in Jeruzalem ontkent dat hij Jezus kent, waarna een haan driemaal kraait.

Bij de tekst

Hymne

‘Als wij met Hem gestorven zijn,
zullen wij met Hem leven.
Als wij volharden,
zullen wij met Hem heersen.

Als wij Hem verloochenen,
zal Hij ons verloochenen.
Als wij ontrouw zijn,
blijft Hij trouw:
zichzelf verloochenen kan Hij niet.’

Dit is waarschijnlijk de tekst van een vroegchristelijke hymne. Het is wel niet duidelijk of het laatste vers ook tot dat lied behoorde.
Suggesties

Jongeren

VERDIEPEN

Dit is mijn boodschap

Zoek in de tekst wat voor de schrijver van deze brief dé boodschap is die hij brengt.

Deze brief werd een kleine 2000 jaar geleden geschreven. Dat betekent dat de groep volgelingen van Jezus jaren tijd hadden om te reflecteren over wie Jezus was en wat zijn belangrijkste boodschap was.
Wat zou jouw boodschap zijn ivm het christendom?
Als die dezelfde boodschap is als in de brief aan Timoteüs …
- Hoe zou je deze boodschap dan nu verwoorden?
- Waarom vind je die boodschap zo belangrijk?

Als die boodschap anders is dan in de brief …
- Waarin zou die boodschap dan bestaan?
- Waarom vind je die boodschap zo belangrijk?