Loading...
 

29e zondag door het jaar C

29 CRode draad in de lezingen
Bid zonder ophouden.


1e lezingZo lang Mozes bidt, zo lang blijkt God bezorgd voor het welzijn van zijn volk en overwinnen ze Amalek, symbool voor alle kwaad.
TussenzangPsalm 121 bezingt de bezorgdheid van God voor de mensen.
2e lezingDe schrijver van de brief aan Timoteüs roept op om trouw te blijven aan het evangelie en om het met groot geduld te verkondigen.
Evangelie In een parabel maakt Jezus duidelijk dat als een onrechtvaardig rechter al ingaat op de smeekbeden van een weduwe, God dat zeker zal doen.Extra
. Bidden
. Lezingen tijdens de 29 week door het jaar: onpaar jaartal / paar jaartal.Luistert God?

Er zijn religieuzen
die leven van en voor het gebed.
Ze bidden voor de intenties die hun zijn toevertrouwd.
En voor de noden in de wereld.

Vele mensen bidden
bij het opstaan en voor het slapengaan.
Voor het eten en in de zondagsdienst.
Ze stappen een kerk binnen en branden een kaarsje.

Ze vallen terug op gekende formules en gebaren.
Of maken hun eigen woorden en rituelen.
Ze vertrouwen aan God hun zorgen toe
en vragen om kracht om te dragen wat op hun weg komt.
Ze danken voor wat hun overkomt.

Volhouden,
zeggen de lezingen van deze zondag.
Versaag niet, geef het niet op.
Vertrouw op God. Geloof in je gebed.

Mia Verbanck- oktober 2022
(Pastorale Eenheid Heilige Damiaan – Hoboken-Berchem-Kiel-Wilrijk)