Loading...
 

Psalm 121

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 121: De Heer is bezorgd

De tekst

Dichter bij de tijd

(Huub Oosterhuis)

Ik sla mijn ogen op naar de bergen -
zou iemand mij komen helpen?
Ja, mijn God komt mij helpen,
de schepper van hemel en aarde.

Hij zal niet toelaten dat je struikelt.
Hij zal niet slapen. Hij waakt over jou.
Nee, slapen en sluimeren zal Hij niet,
Hij waakt over heel zijn volk.

Onze God houdt de wacht
als een schaduw over je heen.
Overdag zal de zon je niet steken
en 's nachts zal de maan je geen kwaad doen.

Hij houdt alle kwaad van je af,
Hij neemt je onder zijn hoede.
En waar je ook gaat of staat,
God zal je behoeden voor eeuwig.Stilstaan bij ...

Maan
Aan de maan werden schadelijke invloeden toegeschreven (bv maanziekte).

Berg
In veel godsdiensten is de berg het symbool van de plaats waar men God kan ontmoeten.
Waar bergen ontbreken in het landschap werden torens gebouwd die dezelfde betekenis hadden (Bijvoorbeeld: ziggurats in Babylonië).

'Zijn ogen oprichten naar de bergen'
In deze verticale beweging wordt de relatie met God weergegeven.

Voet
Deze psalm werd door pelgrims gezongen. Pijnloze voeten zijn voor hen erg belangrijk.

Israël
(= strijder met God)
Alle afstammelingen van Jacob/Israël behoren tot het volk Israël, het volk dat zich uitverkoren weet door God en zich door Hem beschermd weet.

Bij de tekst

Opbouw

Vers 1 bevat de vraag, de zorg van de pelgrim:
Vanwaar kan ik hulp verwachten?
Om die vraag te beantwoorden kijkt hij niet meer naar zijn omgeving maar naar de bergen, symbool voor God.

Vers 2 komt voor als de geloofsbelijdenis van de pelgrim:
- JHWH, van wie men hulp kan verwachten (bv. Bevrijding uit de slavernij in Egypte)
- is ook de schepper van hemel en aarde.

Verzen 3 - 8 lijken informatie te bevatten van de psalmist, waarbij hij beschrijft wat God doet:
- Hij laat je voet niet wankelen (zorgen)
- Hij slaapt niet, de wachter van Israël (waken)
- Hij behoedt je voor het kwaad (behoeden)
Dit gebeurt vandaag en alle dagen.Leerschool voor gebed

Deze psalm heeft aandacht voor:

Het individuele
'Ik ' kan bij God terecht met de zorg voor mijn voeten waarmee ik op pelgrimstocht ga. God is het die mij behoedt voor onheil.

Het particuliere
God wordt JHWH genoemd. Die naam wordt door het volk Israël verbonden met dé grote gebeurtenis uit zijn geschiedenis: de bevrijding uit de slavernij in Egypte.

Het universele
God wordt aangesproken als schepper van hemel en aarde.

Bijbel en kunst

B. BOGART

Psalm 121

Ps121

Brandglas van de Amerikaanse kunstenares Barbara Bogart uit New Mexico.

A. PAERSCHKE

Psalm 121, 1

Ps 121, 1

'Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?'
Weefkunst van de Duitse kunstenares Angelika Paersche.