Loading...
 

Psalm 121

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 121: De Heer is bezorgd

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1019-1020)

Een lied voor de reis naar Jeruzalem.

Ik kijk omhoog naar de bergen.
Daar komt mijn hulp vandaan.
Daar is de Heer, hij helpt mij.
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

De Heer zorgt ervoor dat jou niets overkomt.
Hij beschermt je, hij slaapt niet.
Hij slaapt nooit, hij let goed op.
Hij beschermt zijn volk Israël altijd.

De Heer beschermt je.
Hij gaat met je mee,
bij hem ben je veilig.
Er overkomt je geen kwaad,
niet overdag en niet in de nacht.

De Heer zal je steeds beschermen,
het kwaad zal je niet raken.
De Heer beschermt je,
overal, waar je ook gaat,
je leven lang.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een bedevaartslied.

Ik kijk op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Die hulp komt er voor mij van God,
die hemel en aarde gemaakt heeft .

Hij laat je niet struikelen over je voeten,
Je bewaker zal niet indommelen.
Kijk, indommelen en slapen doet hij niet,
de bewaker van Israël.

De God is je bewaker,
Hij is schaduw voor jou aan je rechterzijde.
Overdag zal de zon je niet steken,
En ’s nachts doet de maan je gaan kwaad.

De Heer zal je beschermen tegen alle kwaad,
Hij wil je ziel bewaren.
Hij beschermt je gaan en staan
nu en tot in eeuwigheid.Psalm 121

(Huub Oosterhuis)

Ik sla mijn ogen op naar de bergen -
zou iemand mij komen helpen?
Ja, mijn God komt mij helpen,
de schepper van hemel en aarde.

Hij zal niet toelaten dat je struikelt.
Hij zal niet slapen. Hij waakt over jou.
Nee, slapen en sluimeren zal Hij niet,
Hij waakt over heel zijn volk.

Onze God houdt de wacht
als een schaduw over je heen.
Overdag zal de zon je niet steken
en 's nachts zal de maan je geen kwaad doen.

Hij houdt alle kwaad van je af,
Hij neemt je onder zijn hoede.
En waar je ook gaat of staat,
God zal je behoeden voor eeuwig.Stilstaan bij ...

Bedevaartsliedl
Deze psalm is geschreven voor pelgrims, mensen die naar de tempel in Jeruzalem gingen, die lag op de berg Sion.

'Zijn ogen oprichten naar de bergen'
In deze verticale beweging wordt de relatie met God weergegeven.

Voet
Deze psalm werd door pelgrims gezongen. Pijnloze voeten zijn voor hen erg belangrijk.

Maan
Aan de maan werden schadelijke invloeden toegeschreven (bv maanziekte).

Slapen
In de oud-oosterse wereld geloofden de mensen dat goden gingen slapen. Dan konden ze niet meer zorgen voor de mensen, zodat hen kwaad kon overkomen.
De psalmist zingt dat de God van Israël nooit slaapt: Hij blijft begaan met zijn schepping en zijn mensen.

Israël
(= strijder met God)
Alle afstammelingen van Jacob/Israël behoren tot het volk Israël, het volk dat zich uitverkoren weet door God en zich door Hem beschermd weet.

Schaduw
Een schaduw was een welkome plek om tot rust te kunnen komen.

Berg
In veel godsdiensten is de berg het symbool van de plaats waar men God kan ontmoeten.
Waar bergen ontbreken in het landschap werden torens gebouwd die dezelfde betekenis hadden (Bijvoorbeeld: ziggurats in Babylonië).
Op de berg Sion in Jeruzalem, is de tempel van de Israëlieten te vinden.

Bij de tekst

Inhoud

Reizen in de tijd van de Bijbel was vol gevaar: men kon verdwalen, beroofd worden .. Reizen was ook vermoeiend, omdat de meeste mensen te voet gingen. Daar is zo’n pelgrimslied dat de bescherming van God tegen gevaar bezingt best wel op zijn plaats. De psalmist weet dat God zijn hulp is, niet alleen tijdens de pelgrimsreizen naar Jeruzalem, maar altijd.
Opbouw

Vers 1 Vraag, de zorg van de pelgrim: Waar kan ik hulp verwachten Om die vraag te beantwoorden kijkt hij niet naar zijn omgeving maar naar de bergen, symbool voor God.
Vers 2Geloofsbelijdenis van de pelgrim: God van wie men hulp kan verwachten (bv. Bevrijding uit de slavernij in Egypte) is ook de schepper van hemel en aarde.
Verzen 3 – 8De psalmist beschrijft wat God doet: Hij laat je voet niet wankelen (zorgen), Hij slaapt niet, de wachter van Israël (waken), Hij behoedt je voor het kwaad (beschermen). Dit gebeurt vandaag en alle dagen.
Parallellisme

De psalmen zijn een soort gedichten. Typisch voor psalmen is het voorkomen van ‘parallellisme’: in twee zinnen wordt ongeveer hetzelfde gezegd, maar dan met net andere woorden.Leerschool voor gebed

Deze psalm heeft aandacht voor:

Het individuele'Ik ' kan bij God terecht met de zorg voor mijn voeten waarmee ik op pelgrimstocht ga. God is het die mij behoedt voor onheil.
Het particuliereGod wordt JHWH genoemd. Die naam verbindt het volk Israël met dé grote gebeurtenis uit zijn geschiedenis: de bevrijding uit de slavernij in Egypte.
Het universeleGod wordt aangesproken als Schepper van hemel en aarde.


Bijbel en kunst

B. BOGART

Psalm 121

Ps121

Brandglas van de Amerikaanse kunstenares Barbara Bogart uit New Mexico.

A. PAERSCHKE

Psalm 121, 1

Ps 121, 1

'Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?'
Weefkunst van de Duitse kunstenares Angelika Paersche.