Loading...
 

2e zondag door het jaar A - eerste lezing

2 Vuurtoren


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jesaja 49, 3.5-6: Licht voor alle mensen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God zei tot mij: `Jij bent mijn dienaar, Israël,
door jou toon Ik mijn grootheid.'

Nog voor mijn geboorte
heeft God mij gevormd tot zijn dienaar,
om Jakob naar Hem te doen terugkeren,
om Israël rond Hem verzameld te zien.

God zei nu: `Voor jou, mijn dienaar,
is het niet genoeg
om alleen de stammen van Jacob op te richten,
en de rest van Israël terug te brengen,
Ik maak u tot een licht voor alle volken,
zodat mijn redding
de uithoeken van de wereld kan bereiken.'
Stilstaan bij …

Dienaar
Het woord 'dienaar' roept in het Nederlands nederigheid en onderdanigheid op. Tot men zich realiseert dat het Latijnse woord 'minister' ook dienaar betekent.
Omdat de raadgevers van de koning, die 'ministers' (dienaren) werden genoemd in de loop van de tijd steeds meer uitvoerende macht verwierven, kreeg 'minister' zijn huidige betekenis.

Israël
‘Israël’ werd later toegevoegd aan deze tekst. Hierdoor werd de ‘dienaar van God’ (waarover het in deze tekst gaat) geïdentificeerd met het volk van God.
Later zagen christenen Jezus in die ‘dienaar van God’.

Volken / Heidenen
De zending van de Messias is niet beperkt tot Israël / het joodse volk. Alle volkeren over de hele aarde worden door God aangesproken.

Bij de tekst

Roeping

Jesaja 49 beschrijft de hernieuwde roeping van de dienaar van God, nadat de eerste roeping uitliep op een teleurstelling.
Maar God blijft trouw. Uiteindelijk keert het volk juichend uit de ballingschap.

Suggestie

Grote kinderen

VERDIEPEN

Een licht zijn


Stralen

Schrijf in de stralen op welke manier mensen een licht kunnen zijn voor elkaar.
Teken een sterretje bij de manier waarop jij een licht voor anderen wilt zijn.