Loading...
 

31e zondag door het jaar C

31 CRode draad in de lezingen
De barmhartigheid / de goedheid van God die ook in Jezus te vinden is, is de kans om een nieuwe start te nemen.


1e lezingHet boek Wijsheid bekijkt de wereld met de ogen van God, die alles geschapen heeft en verder in het oog houdt, die mensen vermaant die zondigen en hen aanspoort om Hem trouw te blijven.
TussenzangPsalm 145 brengt één en al lof aan God. Opvallend zijn de verzen: 'God is goed en barmhartig. Hij is vol geduld en vergeving.'
2e lezingDe schrijver van de brief aan Timoteüs, schrijft dat hij telkens opnieuw bidt om kracht om als goede gelovige te leven.
EvangelieLucas vertelt dat wanneer Jezus in Jericho komt, Zacheüs Hem zo graag wou zien dat hij daarvoor een boom inklom. Maar … Zacheüs was een tollenaar, een zondig mens in de ogen van de mensen van Jericho. Toch verhindert dat Jezus niet om zich bij hem uit te nodigen. Geconfronteerd met zoveel 'barmhartigheid' / sympathie, wil Zacheüs op een heel andere manier verder leven.Extra
. Lezingen tijdens de 31e week door het jaar: onpaar jaartal / paar jaartal.