Loading...
 

3e zondag van de advent A

2 Advent 3e WeekRode draad in de lezingen
Geduld! Het wordt beter!
Blinden zullen zien, wie doof is zal horen, wie verlamd is zal springen, wie niet kan spreken zal zingen, wie ziek is zal genezen ...


1e lezing'Het blijven geen slechte tijden', zegt Jesaja. De beelden die hij gebruikt om dat duidelijk te maken, zagen de eerste christenen gerealiseerd in Jezus Christus.
TussenzangPsalm 146 bezingt de trouw van God in wat Hij zegt. De beeldende taal die Jesaja gebruikte is ook in deze psalm terug te vinden.
2e lezingJacobus roept op tot geduld. Want de (terug)komst van de Messias, waar de eerste christenen zo naar uitkeken, liet op zich wachten. Hij roept hen op om intussen een leven te leiden dat beantwoordt aan wat Jezus voor ogen had.
EvangelieJohannes de Doper vroeg zich in de gevangenis af of Jezus wel beantwoordde aan wat hij over de Messias gezegd had en liet zijn leerlingen dat voor hem uitzoeken. Uit hun antwoord blijkt dat wat Jesaja zei met Jezus werkelijkheid geworden is.Extra
. Advent
. Advent vieren
. Bijbellezingen tijdens de derde week van de advent tot en met 16 december. Klik hier voor de dagelijkse lezingen vanaf 17 december.