Loading...
 

3e zondag van de veertigdagentijd A - tweede lezing

2 C. Leterme 2019
Foto © Chantal Leterme (2019)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Romeinen 5, 1-2.5-8: God houdt van ons

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1783-1784)

God ziet ons dus als goede mensen omdat we geloven. Wij waren vijanden van God. Maar nu is er vrede tussen God en ons, dankzij onze Heer Jezus Christus. Daarom vertrouwen we erop dat we eeuwig bij God zullen leven. Op dat vertrouwen mogen we trots zijn.
Dat zal zeker gebeuren, want God heeft ons zijn heilige Geest nu al gegeven.

Vroeger waren we vijanden van God. Wijzelf konden dat niet veranderen, maar Christus wel: hij is voor ons gestorven. Welk mens is bereid om voor een ander te sterven? Misschien als die ander een goed en eerlijk mens is? Ja, misschien zijn er mensen die willen sterven voor een goed mens. Maar Christus is voor ons gestorven toen we nog leefden als slechte mensen. Dat is het bewijs dat God van ons houdt!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wij zijn als rechtvaardigen
opgenomen op grond van ons geloof,
en leven in vrede met God,
dankzij Jezus Christus.
Dankzij Hem kregen we door het geloof
toegang tot de goedheid van God.
Door Jezus mogen we hopen
te delen in de heerlijkheid van God.

Die hoop wordt niet ontgoocheld,
want God vulde ons hart met liefde
door ons de Heilige Geest te geven.
Toen we nog hulpeloos waren,
en op dat moment nog schuldig waren,
is Christus voor ons gestorven.
Er is bijna niemand
die voor een rechtvaardig mens wil sterven.
Slechts een enkeling durft zijn leven te geven
voor een goed mens.
Maar God bewees ons zijn liefde
doordat Christus voor ons gestorven is
toen wij nog zondaars waren.
Des te zekerder is het dus dat wij,
nu we door zijn dood zijn vrijgesproken,
dankzij Hem zullen worden gered en niet veroordeeld.

Toen we nog vijanden waren van God,
zijn we met Hem verzoend door de dood van zijn Zoon.
Des te zekerder is het dat wij,
nu we met Hem zijn verzoend,
worden gered door zijn leven.
En meer nog, dat wij God prijzen
danken we aan onze Heer Jezus Christus,
door wie we nu al met God zijn verzoend.Stilstaan bij …

Gerechtvaardigd
Dit is een term uit de rechtszaal: wanneer een rechter een beschuldigde ten gunste in het gelijk stelde, leidde die beslissing tot de vrijspraak. De persoon die in het gelijk werd gesteld, werd dan beschreven als ‘rechtvaardig’ of ‘gerechtvaardigd’.

Roemen
Dit roemen van de gelovigen gebeurt niet alleen wanneer het goed gaat, maar ook in tijden van onzekerheid en tegenslag. Dit leidt tot volhouden en tot een stevig fundament van de hoop.

Heerlijkheid van God
Deze uitdrukking gebruikt Paulus om over God te spreken.

Bij de tekst

Hoop

Dit deel van de brief aan de christenen van Rome gaat over de hoop. Paulus zegt eerst dat we in vrede met God mogen leven omdat Jezus Christus voor ons die weg gebaand heeft. Op basis van dat geloof getuigt men van God en van de hoop op het delen in zijn heerlijkheid.