Loading...
 

5e paaszondag A - tweede lezing

2 'Hoeksteen'

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Petrus 2, 4-9: De kostbare hoeksteen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1938 - 1939)

God zegt in de heilige boeken: «Ik heb op de berg Sion de eerste steen gelegd voor mijn tempel. De steen die ik gekozen heb, is kostbaar en sterk. Je kunt er veilig op bouwen.»
Jezus Christus is de kostbare steen die God uitgekozen heeft. Hij is de levende steen. Want God heeft hem weer levend gemaakt, nadat de mensen hem gedood hadden. Jullie zijn in hem gaan geloven, en daardoor zijn jullie nu ook levende stenen. Samen zijn jullie Gods tempel.
Jullie brengen offers aan God, als heilige priesters. Jullie offer is het dienen van God door goed te leven. Want dankzij Jezus Christus doen jullie wat God wil.
Voor jullie is Jezus Christus de kostbare steen die God uitgekozen heeft. Want jullie geloven in hem. Maar voor ongelovigen is hij een gevaarlijke steen, een steen waarover ze struikelen. Ongelovigen lijken op bouwers die de belangrijkste steen van een gebouw weggooien. Want zij zijn ongehoorzaam aan de woorden van God. Dat heeft God zo bepaald.
Jullie zijn door God uitgekozen, en jullie horen bij hem. Nu zijn jullie een heilig volk, een volk van priesters. God heeft jullie uit de duisternis geroepen om te leven in zijn schitterende licht. Nu kunnen jullie iedereen vertellen over de grote wonderen van God.



Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Kom bij Hem, de levende steen,
die door de mensen afgekeurd werd,
maar uitverkoren en kostbaar is in de ogen van God.
Gebruik je zelf ook als levende steen
voor de bouw van de geestelijke tempel.
Draag als heilige priesters geestelijke offers op,
die God graag heeft , dankzij Jezus Christus.

Want in de Schrift staat:
‘In Sion leg Ik een steen,
een uitgekozen, kostbare hoeksteen.
En wie daarop vertrouwt,
zal niet ontgoocheld worden.

Hij is kostbaar voor jullie die geloven.
Maar voor wie niet gelooft geldt:
de steen die de bouwers afkeurden,
is de hoeksteen geworden,
maar ook de steen waaraan ze zich stoten,
een rots waarover ze struikelen.’

Ze stoten zich,
omdat ze het woord van God niet gehoorzamen.
Daarvoor waren ze bedoeld.
Maar jullie zijn een uitverkoren geslacht,
een koninkrijk van priesters,
een heilige natie, het eigen volk van God,
bestemd om zijn grote daden te verkondigen
die jullie uit de duisternis heeft geroepen
naar zijn wonderbaar licht.



Stilstaan bij…

Geestelijke offers
Dit zijn offers van geloof, van lof en van een deugdzaam leven.
Dus geen offers van dieren of spijzen zoals gebruikelijk was in de tempel van Jeruzalem.

Hoeksteen
Dit is een steen die een gebouw verbindt, samenhoudt en de hoeken ervan verstevigt. Vroeger waren hoekstenen van een betere kwaliteit dan de andere stenen, omdat die meer te verduren hadden van de natuurelementen. Omdat een hoeksteen de sterkte van de hoek van een gebouw uitmaakt, werd zo’n steen het beeld voor een dragende persoon in de gemeenschap.
Eerste christenen zagen in Jezus Christus zo’n hoeksteen.





Bij de tekst

Wortel in het Oude Testament

Psalm 118
‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’
Lees meer