Loading...
 

5e zondag van de veertigdagentijd B - tweede lezing

2 Bron


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Hebreeën 5, 7-9: Bron van eeuwige redding

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Tijdens zijn leven heeft Jezus,
luid en onder tranen
gebeden en gesmeekt tot God:
‘Red Mij van de dood’

Omwille van zijn groot respect voor God,
werd Hij verhoord.

Hoewel Hij de Zoon van God was,
heeft Hij moeten lijden.
Zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd.

Toen Hij gestorven was,
werd Hij voor allen die Hem gehoorzamen
een bron van eeuwig geluk.Stilstaan bij…

Gehoorzaamheid
Men kan op twee manieren gehoorzaam zijn:
. zich machteloos onderwerpen aan externe instanties
. vrij instemmen met het verlangen dat in het hart ligt.

Bij de tekst

Brief aan de Hebreeën

Lees meerLijden als leerschool

Lijden kan het effect hebben van een leerschool: men komt dan uit dat lijden als een ander mens. Net zoals:
. een diamant begint te schitteren als hij geslepen is
. goud echt goud wordt als gouderts gesmolten wordt in een hevig vuur
. brood bekomen wordt door graan tussen molenstenen te pletten tot bloem
. een graankorrel die in de aarde valt, ‘sterft’ en verder leeft in nieuw graan.