Loading...
 

5e zondag van de veertigdagentijd B - tweede lezing

Hebreeën 5, 7-9: Bron van eeuwige redding

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Tijdens zijn leven heeft Jezus,
luid en onder tranen
gebeden en gesmeekt tot God:
‘Red Me van de dood’

Hij werd verhoord
omdat Hij een groot respect had voor God.

Hoewel Hij de Zoon van God was,
heeft Hij moeten lijden.
Zo leerde hij gehoorzaamheid.

Toen Hij gestorven was,
werd Hij voor allen die Hem gehoorzamen
een bron van eeuwig geluk.Stilstaan bij…

Gehoorzaamheid
Men kan op twee manieren gehoorzaam zijn:
. zich machteloos onderwerpen aan externe instanties
. vrij instemmen met het verlangen dat in het hart ligt.

Bij de tekst

Brief aan de Hebreeën

Lees meer over deze brief aan de Hebreeën.Lijden als leerschool

Lijden kan het effect hebben van een leerschool. Men komt dan uit dat lijden, als een ander mens. Net zoals:
. een diamant begint te schitteren als hij geslepen is
. gouderts echt goud wordt als het gesmolten wordt in een hevig vuur
. brood bekomen wordt als het graan dat men ervoor nodig heeft, tussen molenstenen geplet werd tot bloem
. een graankorrel die in de aarde valt, ‘sterft’ en verder leeft in nieuw graan.