Loading...
 

6 augustus - tweede lezing

2 Petrus 1, 16-19: De morgenster

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1946)

Ik en de andere apostelen hebben jullie verteld wat er zal gebeuren: onze Heer Jezus Christus zal met hemelse macht op aarde komen.
Dat is beslist geen sprookje, we hebben het niet zelf verzonnen. Want wij heb-ben de hemelse macht van Jezus met eigen ogen gezien. Dat was toen we met hem op de heilige berg waren. Hij kreeg toen alle eer en macht van God, de Vader, die zelf machtig is en alle eer verdient. Wij hoorden daar de stem van God. Hij zei vanuit de hemel over Jezus: ‘Jij alleen bent mijn Zoon. Mijn liefde voor jou is groot.’

We weten dat de profeten de waarheid gesproken hebben. En door wat er op de berg gebeurd is, weten we dat helemaal zeker.
De woorden van de profeten helpen om de waarheid over Jezus te begrijpen. Luister daarom altijd naar wat er in hun boeken staat. En eens zal de waarheid voor jullie helemaal duidelijk worden. Dat zal gebeuren op de dag dat Jezus zelf komt, en jullie hem zien.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen ik jullie sprak
over de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus,
baseerde ik me niet op vernuftig bedachte verhaaltjes,
maar sprak ik als ooggetuige.
Want Jezus kreeg eer en verheerlijking van God de Vader,
toen de verheven Majesteit dit tot Hem zei:
‘Deze is mijn geliefde Zoon van wie Ik houd.’
Die stem hoorde ik zelf uit de hemel,
toen ik met Hem was op de heilige berg.
Hierdoor kreeg het woord van de profeten voor mij nog meer gezag.
Ook jullie doen er goed aan daar aandacht aan te geven:
het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte
tot het ogenblik dat de dag aanbreekt
en de morgenster opgaat in jullie hart.Stilstaan bij …

Komst
(= vertaling van het Griekse woord ‘parousia’)
Dit woord werd gebruikt bij een officieel bezoek van de koning en de openbaring van een godheid. Christenen gebruikten dit woord om de komst van Christus op het einde der tijden aan te duiden.

Lamp
Petrus inspireert zich aan psalm 119 om het belang van de woorden van de profeten aan te duiden: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’ (Psalm 119, 105)

De morgenster
Met ‘morgenster’ bedoelt men de planeet Venus die groter lijkt dan de meeste sterren en naargelang haar positie ten opzichte van de zon fel kan schitteren. Die planeet wordt ‘morgenster’ genoemd omdat ze de nieuwe dag lijkt aan te kondigen nog voor de opgang van de zon.

Klik hier om de morgenster (Venus) te zien, die oplicht vooraleer de zon opkomt.

In deze brief is de morgenster het beeld voor het moment dat de woorden van de profeten en de apostelen in vervulling gaan. De verheerlijking van Jezus op de berg is daarvan een voorproef.

Bij de tekst

Schrijver

De ‘tweede brief van Petrus’ werd waarschijnlijk geschreven in het begin van de tweede eeuw na Christus. Het is een van de laatst geschreven teksten van het Nieuwe Testament.
De schrijver van deze brief is niet bekend. Hij noemde zichzelf Petrus om zo extra gezag te geven aan de woorden die hij schreef.
Hij waarschuwde in zijn brief voor dwaalleraren, met grote invloed en gezag, die met hun uitleg en gedrag Jezus verloochenden.Petrus

Deze brief schetst Petrus als ooggetuige. Zo kan hij de lezers van de brief moed inspreken en hen ervan verzekeren dat de boodschap die hij brengt te vertrouwen is. Want hij was bij de gedaanteverandering, zag de heerlijkheid van Christus en hoorde de stem van God uit de hemel.