Loading...
 

PETRUS

C. Leterme Rome 2018

SIMON PETRUS

Foto © Chantal Leterme (Rome - 2018)


…page…

Wie was hij?

Zijn leven

Petrus was de eerste van de twaalf leerlingen die door Jezus werd geroepen. In het evangelie staat dat hij en zijn broer Andreas door Jezus werden aangesproken: ‘Kom achter Mij aan, en ik zal jullie tot vissers van mensen maken.’ (Matteüs 4, 18)
De twee broers waren vissers uit Betsaïda en werden de eerste leerlingen van Jezus. Petrus werd later de belangrijkste in de groep van de apostelen.Zijn dood

Volgens de ‘Handelingen van Petrus’, een apocrief geschrift, zou Petrus rond 67 na Christus de marteldood gestorven zijn onder keizer Nero en begraven zijn buiten de stadsmuren van Rome, op de plaats waar nu de Sint-Pietersbasiliek staat. Petrus zou gekruisigd geweest zijn. Dat gebeurde ondersteboven, omdat hij zou gevonden hebben dat hij het niet waard was om op dezelfde manier te sterven als Jezus.Petrus in Rome

Lees meer over de plaatsen in Rome, waar Petrus herinnerd wordt.

Vragen van kinderen

Waarom wordt Petrus meestal afgebeeld met sleutels in zijn hand? Joren, 11 jaar
(C. LETERME in Samuel n2006, nr 9, p. 2)

Op een dag vroeg Jezus aan zijn leerlingen: 'En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?'
Simon antwoordde: 'Jij bent de Messias, de zoon van de levende God.
Toen zei Jezus: 'Jij bent Petrus, en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen.'
Omwille van het sterke geloof van Petrus, heeft Jezus aan hem zijn kerk toevertrouwd.
Jezus zei ook: 'Ik zal je de sleutels van het koninkrijk geven.'
Met sleutels kan men deuren sluiten, maar ook openen. De 'sleutels' die Petrus kreeg, moeten dienen om het Rijk van God toegankelijk te maken voor de mensen. Een grote verantwoordelijkheid voor Petrus en al zijn opvolgers, die paus genoemd worden. Om dat niet te vergeten staan op de wapenschilden van de paus en van het Vaticaan dezelfde sleutels die je kunt zien bij de beelden van Petrus.

Petrus en kunst

Beeldhouwkunst

CAMBIO

Petrus

Petrus SintPietersbasiliek Rome

Sint-Pietersbasiliek


De voeten van dit bronzen beeld van Petrus zijn weggesleten door het aanraken en kussen van miljoenen pelgrims.
Het beeld uit de dertiende eeuw wordt toegeschreven aan Arnolfi di Cambio (1245-1302). Het brons van dit beeld zou afkomstig zijn van het beeld van Jupiter in de tempel op de Capitool.

Petrus
Op hoogdagen en ook op het feest van de heilige Petrus en Paulus (29 juni), wordt dit beeld met kostbare gewaden gekleed alsof het een levende paus is.

Schilderkunst

ANONIEM

5 Petrus

A. CARRACI

Domine, quo vadis?

Annibela Carraci Domine, Quo Vadis

Annibale Carracci (1560 –1609) was een Italiaans kunstschilder en graveur. Zijn werken behoren tot de barok, al zijn er classicistische elementen in verwerkt.

Dit schilderij beeldt een legende uit die staat in de apocriefe Handelingen van Petrus. (Zie verder: Verhaal 'Quo vadis?')

CARAVAGGIO

De kruisiging van Petrus (1600-1601)

5 Caravaggio

Olieverf op doek, 230 op 175 cm
Santa Maria del Popolo, Cappela Cerasi, Rome


Door het spel met het licht plaatste Caravaggio Petrus als belangrijkste figuur op dit schilderij. Door de gezichten van twee van de beulen te verbergen benadrukte hij hun ondergeschikte rol.

De precisie waarmee Caravaggio schilderde maakt van dit schilderij bijna een foto op het moment van de gebeurtenis. Dit soort realisme kreeg heel veel kritiek in zijn tijd. Zo vond de kunstschilder Nicolas Poussin dat Caravaggio met zijn manier van schilderen de schilderkunst ten gronde richtte.

Suggesties

Grote kinderen

INLEVEN

Brief / e-mail

Schrijf een brief aan
Petrus De visser, Mooi zichtstraat 63, Caesarea (fictief adres!)
Of:
Mail naar Petrus.devisser aan apostel.com (fictief adres!)

Schrijf in die brief / mail wat je vond van Petrus nadat je een verhaal over hem hebt gehoord.

VERTELLEN

Quo vadis?

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode, 2007, p. 185)

Toen Nero keizer van Rome was,
vervolgde hij vele christenen en liet hen doden.
De christenen die aan die vervolgingen ontsnapt waren,
vreesden niet alleen voor hun eigen leven,
maar ook voor dat van Petrus en Paulus,
de belangrijkste apostelen.
Daarom zeiden ze aan Petrus:
- Ga een tijdje weg uit Rome.
Ga naar Sicilië. Daar zul je veilig zijn.
Petrus liet zich overtuigen.

Voor dag en dauw vertrok hij uit Rome,
samen met Nazarius.
Het was nog donker.
Petrus zag in de verte iemand naar hem toekomen.
- Zie je die man op ons afkomen, Nazarius?
- Nee, meester, ik zie niets, zei Nazarius.
- Zie je dan niemand?
Plotseling wierp Petrus zich op zijn knieën.
- Domine, quo vadis? (Heer, waar ga je naartoe?) vroeg Petrus.
Toen zei een stem:
- Jij verlaat je medechristenen, Petrus.
Daarom ga ik naar Rome
om voor de tweede keer gekruisigd te worden.

Petrus was hierdoor erg getroffen.
Hij wist dat het Christus was die zo tot hem sprak.
En in plaats van naar het rustige en veilige Sicilië te gaan,
ging hij terug naar Rome.
Overweging bij het verhaal
(C. LETERME in Kerk en leven, Federatie Rotselaar, 24 juni 2015, p. 1)

Waar ga je naartoe?
Een vraag die in deze tijd van het jaar vaak gesteld wordt. Als antwoord krijg je dan een vakantiebestemming, dichtbij of veraf. Met steeds de ondertoon van een deugddoende tijd die niet doorkruist wordt met de zorgen voor het werk, de planning in het huishouden, het tegenvallende weer, de files die het dagschema in de war brengen ...

Waar ga je naartoe?
Die vraag kun je ook anders lezen. Niet zo letterlijk! Je hoort dan: wat ben je van plan met je leven? Wat wil je ermee aanvangen? Wat doe je met de uitdagingen die op je afkomen? Wat vind je het belangrijkste in je leven?

Waar ga je naartoe?
Toen keizer Nero de eerste christenen vervolgde en doodde, wilde Petrus uit Rome wegvluchten. Onderweg op de via Appia zag hij Jezus op hem afkomen. Petrus vroeg hem waar Hij naartoe ging. Jezus zei dat Hij in zijn plaats naar Rome ging. Hij wilde de christenen blijven bijstaan, zelfs al zou Hem dat nog eens zijn leven kosten.

Waar ga je naartoe?
Neem jij je verantwoordelijkheid op? Zelfs als dit grote gevolgen heeft voor je eigen leven. Laat je mensen in de steek, zoals Petrus, die wilde vluchten naar Sicilië? Of wil je je juist met hen inlaten, zoals Jezus?

Waar ga je naartoe?
Het antwoord op die vraag kan je heel diep raken. De bestemming die je opgeeft kan bepalend zijn voor de weg die je gaat, je manier van leven. De plaats waar christenen uiteindelijk naartoe willen is wat Jezus het 'Rijk van God' noemde: de plaats waar iedereen gelukkig is. Al is de bestemming duidelijk, de reisroute is dat niet! Dat maakt het er niet gemakkelijker op!

Waar ga je naartoe?
Toen Petrus het antwoord van Jezus op die vraag hoorde, keerde hij zich om, en ging terug naar Rome. Na zijn ontmoeting met Jezus was het voor hem duidelijk dat hij zijn medechristenen niet in de steek mocht laten. Als plaatsvervanger van Jezus was hij verantwoordelijk voor hen.

Waar ga je naartoe?
'Quo vadis' op de via Appia Antica
Deze legende is verbonden aan een kerk aan de via Appia, enkele kilometers buiten Rome, waar boven op de deur het opschrift staat: ‘Domine, quo vadis?’

C Leterme Via Appia1 C Leterme Via Appia2
Kerk 'Domine, quo vadis?' op de via AppiaIn de kerk zijn de 'voetsporen van Jezus' in het plaveisel te zien.
Foto's © Chantal Leterme (2018)


Petrus in 'bijbelin1000seconden'

Petrus in de evangelies en de Handelingen

. Roeping
Matteüs 4, 12-23: De eerste leerlingen
Matteüs 4, 12-23: De eerste leerlingen
Marcus 1, 14-20: Mensen opvissen


. Jezus is de Messias
Matteüs 16, 13-20: De sleutels van het koninkrijk
Matteüs 17, 1-9: Jezus op de berg Tabor


. Leerling van Jezus
Matteüs 9, 18-26: Het dochtertje van Jaïrus en de vrouw die twaalf jaren ziek was
Marcus 1, 29-39: De schoonmoeder van Petrus
Marcus 16, 1-7: De vrouwen bij het graf


. Verloochening van Jezus
Lucas 22, 14-23, 56: De laatste dagen van Jezus


. Handelingen van Petrus
Handelingen 5, 1-11: Ananias en Saffira
Handelingen 10, 25-26; 10,34-35; 10,44-48: Petrus en Cornelius
Handelingen 10, 34a.37-43: Petrus spreekt over Jezus
Handelingen 12, 1-11: De vrijlating van PetrusBrieven van Petrus

Klik hier voor info en suggesties bij de brieven die Petrus schreef.Petrus te Rome

Lees meer over de plaatsen in Rome, waar Petrus herinnerd wordt.Feesten van Petrus

22 februari: Sint-Petrusstoel te Rome
29 juni: Petrus en Paulus