Loading...
 

7e zondag door het jaar B - tweede lezing

2 Christus

(Morguefile free stock photo license)


…page…

2 Korintiërs 1, 18-22: Jezus realiseerde alle beloften van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1832)

Luister, de trouwe God weet dat ik de waarheid spreek! Mijn boodschap is nooit eerst ‘ja’ en dan ‘nee’. Want ik werk voor Christus. Ik heb samen met Silvanus en Timoteüs bij jullie het goede nieuws verteld over Jezus Christus, de Zoon van God. En bij Christus is het nooit eerst ‘ja’ en dan ‘nee’. Bij hem bestaat alleen ‘ja’, want Christus zelf is Gods ‘ja’. Al Gods beloftes zijn door Christus uitgekomen. Dankzij hem mogen wij ‘Amen’ zeggen, en God alle eer geven.
Ik heb jullie het goede nieuws bekendgemaakt. God zorgt ervoor dat ik, samen met jullie, steeds met Christus verbonden blijf. God zelf heeft ons christen gemaakt. Hij heeft ons aangewezen om bij hem te horen en gered te worden. En als bewijs daarvan heeft hij ons de heilige Geest gegeven.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God is er de garantie voor:
het woord dat wij tot jullie spreken,
is niet tegelijk ja en neen.
De Zoon van God, Christus Jezus,
die door mij en Silvanus en Timoteüs,
onder jullie werd verkondigd,
was niet ‘ja en neen’.
In Hem was alleen ‘ja’,
Want alle beloften van God
worden in Hem gerealiseerd.
Daarom ook zeggen wij door Hem
ons ‘amen’ tot eer van God.
En God zelf is het
die ons samen met jullie
in Christus heeft bevestigd
en die ons heeft gezalfd.
Hij is het die op ons zijn zegel drukte
en ons de Geest gaf als voorschot.Stilstaan bij …

Silvanus
Medewerker van Paulus die ook Silas genoemd wordt.

Amen
Hebreeuws voor: ‘Jaja’ of ‘zeker weten’
Met dit woord wordt gezegd dat iets zeker is, waar is, te vertalen met 'zo is het'.
Het Nederlandse woord ‘beamen’ is ervan afgeleid.

Zegel
Met een zegel wordt de echtheid van een document gegarandeerd / gewaarmerkt.
Een zegel draagt ook het kenteken van de zegeldrager, waardoor die kan worden geïdentificeerd.
Als God nu zijn zegel op een mens drukt, dan wordt daarmee de relatie tussen God en die mens bevestigd.

Voorschot
Dit is een eerste betaling die als onderpand functioneert voor wat nog ontbreekt.
Zo wordt de Heilige Geest gezien als een waarborg voor de volle heerlijkheid.

Bij de tekst

Oude doopformule

In dit fragment van zijn brief gebruikt Paulus woorden / beelden uit de oude christelijke doopformule:
. In christus bevestigd zijn
. Gezalfd worden
. Zegel drukken