Loading...
 

7e zondag door het jaar C - tweede lezing

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

1 Korintiërs 15, 45-49: De hemelse mens

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 49-50)

In de heilige boeken staat: «Adam was de eerste mens, hij leefde op aarde.» Na Adam kwam er een nieuwe mens: Jezus Christus. Die leeft in de hemel, en hij zal ons het eeuwige leven geven. Eerst is er dus het aardse leven, en daarna komt het hemelse leven.
God maakte de eerste mens van aarde. Maar aan Jezus Christus, de nieuwe mens, heeft hij een hemels lichaam gegeven. Wij zijn nu nog zoals die eerste mens. Net als Adam hebben ook wij een aards lichaam. Maar straks zullen we net zo zijn als de nieuwe mens, Jezus Christus. Dan zullen we een hemels lichaam hebben, net als hij.Dichter bij de tijd

(C. Leterme)

De eerste mens, Adam, werd een levend wezen.
De laatste Adam werd een levendmakende Geest.
Niet het geestelijke komt het eerst, maar het natuurlijke.
De eerste mens kwam uit de aarde en was aards;
de tweede mens komt uit de hemel.
Alle aardse mensen zijn als die eerste mens,
zoals elke hemelse mens is als de tweede.
En zoals wij nu het beeld van de aardse mens hebben,
zo zullen wij straks het beeld hebben van de hemelse mens.Stilstaan bij …

Een levend wezen
Letterlijk staat er: ‘een levende ziel’.
‘Ziel’ heeft bij Paulus niet de betekenis dat dit woord nu heeft. Met ‘levende ziel’ bedoelt hij de hele mens.


De laatste Adam
Hiermee bedoelt Paulus Christus.


Zullen
In een aantal handschriften staat in plaats van ‘zullen’ het woord ‘moeten’, waardoor 'een hemelse mens worden' een opdracht wordt voor elke christen.