Loading...
 

8 september: Maria geboorte

Maria Geboorte

(Morguefile free stock photo license)
Rode draad in de lezingen
Met de geboorte van Maria, wordt het feest gevierd van de geboorte van de moeder van Jezus, die de Messias wordt genoemd.


1e lezingDe profeet Micha duidt Betlehem aan als de plaats waar de nieuwe leider zal geboren worden. Iemand die goed voor de mensen zal zorgen.
TussenzangIn psalm 13, een psalm van David, vraagt koning David zich af hoe lang God hem nog zal vergeten en kijkt hij uit naar de redding die God hem zal brengen.
2e lezingPaulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen dat God diegene die Hij roept, wil laten delen in zijn heerlijkheid.
EvangelieDe evangelist Matteüs begint zijn evangelie met de stamboom van Jozef, de man van Maria die de moeder werd van Jezus, die ook Christus of Messias wordt genoemd.Extra
. Maria geboorte
. Maria