Loading...
 

Romeinen 8, 28-30

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Romeinen 8, 28-30: Het evenbeeld worden van Christus

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1637)

God zorgt ervoor dat al ons lijden uiteindelijk het goede brengt: onze eeuwige redding. Dat is zeker, want God houdt van ons. God heeft ons uitgekozen volgens zijn plan. Hij kende ons al voordat we er waren. En hij heeft ons uitgekozen om zijn kinderen te zijn.
God zal ons een volmaakt lichaam geven. Een lichaam zoals dat van zijn Zoon, die lijkt op God zelf. Dan zullen wij broers en zussen zijn van Christus, de enige Zoon van God. Want God heeft ons uitgekozen om te gaan geloven. En omdat we geloven, ziet hij ons als goede mensen. En omdat hij ons als goede mensen ziet, geeft hij ons het eeuwige leven.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Intussen weten we,
dat God in alles het geluk groter maakt
van wie van Hem houdt,
van wie volgens zijn plan geroepen is.

Want wie Hij tevoren heeft gekend,
bestemde Hij ook
om het evenbeeld te worden van zijn Zoon,
zodat Die de eerstgeborene zou zijn
van de vele broeders (en zusters).

Wel, wie Hij heeft voorbestemd,
heeft Hij ook geroepen.
En wie Hij riep,
heeft Hij ook gerechtvaardigd, vrijgesproken.
En wie Hij rechtvaardigde,
liet Hij ook delen in zijn heerlijkheid.Stilstaan bij …

Het beeld van zijn zoon
Jezus Christus is het model in het leven en het handelen van christenen.

Rechtvaardigen
Deze term uit de rechtszaal werd gebruikt wanneer een rechter een beschuldigde ten gunste in het gelijk stelde, waarbij die beslissing tot de vrijspraak leidde.

Bij de tekst

Visie van Paulus

Paulus ziet de geschiedenis als een tijd waarin gebeurt wat God vooraf heeft gepland.