Loading...
 

ANDREAS

Artus Wolffort St Andrew WGA25857 Detail

ANDREAS

Artus Wolffort , Public domain, via Wikimedia Commons - detail


…page…

Wie was hij?

Zijn leven

Andreas, was afkomstig van Betsaïda, aan de noordkust van het Meer van Galilea. Hij was een leerling van Johannes de Doper. Later sloot hij zich aan bij Jezus. Hij was het die zijn broer Petrus met Jezus in contact bracht. Beide waren ze vissers.Na de hemelvaart van Jezus

Volgens Eusebius, die de woorden van Origines in de mond nam, zou Andreas in Scythië gepredikt hebben.
Volgens de Nestorkroniek zou hij gepredikt hebben aan de Zwarte Zee en de Dnjepr tot aan Kiev.
Volgens Basileios van Seleukeia zou Andreas gemissioneerd hebben tot in Thracië, Scythië en Achaea.Zijn dood

Andreas zou in Achaia rond het jaar 60 aan een X-vormig kruis (andreaskruis) gekruisigd geweest zijn. Een middeleeuwse legende zegt dat dit gebeurde omdat hij zich niet waardig vond om te sterven op dezelfde manier als Jezus.
Zijn lichaam zou begraven zijn in de Griekse stad Patras, een stad in het noordwesten van de Peloponnesos. Daar wordt hij nog steeds vereerd.Zijn naam

‘Andreas’ is een Griekse naam en betekent: de mannelijke, de moedige.Geschriften

Over Andreas werd geschreven in het Nieuwe Testament.
Verder komt hij voor in:
. de Handelingen van Andreas
. de Handelingen van Andreas en Mattias in de stad van de antropofagen.Opvolging

De verre opvolger van Andreas is de patriarch van Constantinopel, de belangrijkste bisschop in de gemeenschap van Orthodoxe Kerken over de wereld, zoals de paus, de bisschop van Rome, de opvolger is van Petrus.

Andreas en kunst

EL GRECO

El Gereco (1610 1614)

A. WOLFORT

Artus Wolffort St Andrew

Artus Wolffort (1581-1641), ook Wolffaert genoemd, was een barok kunstschilder uit Antwerpen.

Andreas in ‘bijbelin1000seconden’

Andreas, een leerling van Johannes de Doper Johannes 1, 35-42
Jezus roept leerlingen Matteüs 4, 18-22
Andreas bij een vermenigvuldiging van broden Johannes 6, 1-15
Andreas in gesprek met de apostel Filippus Johannes 12, 20-33
Jezus zendt zijn leerlingen Matteüs 9, 36 - 10, 8
Na de hemelvaart van Jezus Handelingen 1, 15-17.20a.20c-26