Loading...
 

ANTIOCHIË IN PISIDIË

Pisidian Antioch Church Of St Paul Tb010201820det

ANTIOCHIË IN PISIDIË

Foto: BiblePlaces.com


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Waar
© Google maps – Bewerking: Dirk Vanderhallen

Antiochië in Pisidië lag op 200 kilometer van de kust in het Noorden van het Taurus gebergte. Pisidië was als landstreek een deel van de Romeinse provincie Galatië in Klein-Azië.Over de naam Antiochië

Seleucos, een generaal van Alexander de Grote, noemde de stad naar zijn vader Antichos, een generaal in Macedonië.

Antiochië in Pisidië is ook bekend als: Antiochia in Phrygië, Antiochia Caesareia of Antiochia Colonia Caesarea.
Die toevoeging is niet zonder belang. In de Oudheid waren wel zestien steden die ‘Antiochië' heetten.Meer over Antiochië

Antiochië in Pisidië werd gebouwd door Seleukos Nikator rond 280 voor Christus, vermoedelijk op de plaats van een oud Frygisch heiligdom.

Dit belangrijke handelscentrum werd Romeins rond 27 voor Christus en kende een grote bloei als kolonie (Antiochia Colonia Caesarea) van Romeinse veteranen in de eerste drie eeuwen na Christus.

In de 6e eeuw verloor Antiochië zijn strategisch en economisch belang.

In de 8e eeuw na Christus werd de stad verwoest door Armeniërs.

Tot de 13e eeuw leefden er nog wat mensen. Daarna trokken ze naar Yalvaç en Isparta.

Antiochië raakte vergeten.Paulus in Antiochië

Paulus en Barnabas bezochten Antiochië van Pisidië tijdens hun eerste reis door Klein-Azië. Na een aanvankelijk gunstig onthaal veroorzaakte een toespraak van Paulus in de synagoge grote opschudding onder de joden. Dit was er de oorzaak van dat hij en Barnabas uit de stad werden gezet.
Op zijn terugreis bezocht Paulus de stad opnieuw. En ook tijdens zijn tweede en derde reis.Actuele situatie

Op 1km van de oude stad Antiochië werd een nieuwe stad gebouwd: ‘Yalvaç’, de tweede grootste stad in de Turkse provincie Isparta. ‘Yalvaç’ betekent ‘Profeet’, een mogelijke herinnering aan de apostel Paulus.

Sinds 1987 worden de ruïnes van de oude stad blootgelegd: het theater (voorgrond), de tempel voor Augustus, de Sint-Pauluskerk (achtergrond).

Wetenswaardigheden

Watervoorziening

Het water voor de stad kwam via een tien kilometer lang aquaduct (vijf tot zeven meter hoog), in het Nymfeum (fontein), waar het verzameld werd om verder te verspreiden over de hele stad. Het was afkomstig van een hoogte van 1465 m in de bergen. Dit systeem dateerde uit de eerste helft van de 1e eeuw toen Antiochië Colonia Caesarea werd.
De huidige stad Yalvaç maakt tot op vandaag gebruik van water uit dezelfde bron.Augusteum, een tempel voor Augustus

In het centrum, op het hoogste punt van de stad, stond de tempel van Augustus. Men vermoedt de bouw van die tempel begon toen Augustus nog leefde en dat die na zijn dood aan hem werd opgedragen (keizercultus).

Pisidian Antioch Temple Of Augustus Tb041205595

(BiblePlaces.com)


Sporen op de rots doen vermoeden dat de plaats vroeger voor een andere cultus werd gebruikt. (Verering van de Anatolische maangod 'Men', die in de Romeinse tijd vaak met Attis werd gelijkgesteld)De Sint-Pauluskerk

Deze basiliek uit de vierde eeuw na Christus (325 na Christus), één van de oudste en grootste vroeg-christelijke kerken in Anatolië, bevindt zich in het noordwesten van de stad, dicht bij de buitenmuren.

Pisidian Antioch Church Of St Paul Tb010201820 Det 2

(BiblePlaces.com)


Onder die kerk vond men resten van een kleine kerk uit het begin van de derde eeuw. Die kleine kerk was gebouwd bovenop de resten van een synagoge. Vermoedelijk de synagoge waar Paulus gepreekt heeft, succes had, maar ook tegenkanting kreeg.

In de middenbeuk van de kerk vond men een inscriptie in mozaïek waarop de naam stond van bisschop Optimus, die Antiochië vertegenwoordigde op het Concilie van Constantinopel in 381.

Op een mozaïekvloer vond men ook een tekst uit Psalm 42: “Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht, want heel de dag hoor ik zeggen: ‘Waar is dan je God?’” (psalm 42, 4). Een inkijk in de moeilijke levensomstandigheden van de christenen in Antiochië?

Antiochië in Pisidië in de Bijbel

Nieuwe Testament

Handelingen 13, 16-17.22-25: Paulus in Antiochië.
Handelingen 13, 14. 43-52: Een boodschap voor iedereen
2 Timoteüs 3, 11: Paulus over vervolgingen en lijden in Antiochië.