Loading...
 

Psalm 42

2 Anker

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 42: Vertrouw op God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 889-891)

Een lied van de Korachieten. Voor de zangleider.

God, ik verlang naar u,
zoals een hert verlangt naar helder water.
Met heel mijn hart verlang ik naar u,
u bent de God die leven geeft.
Wanneer zal ik weer bij u zijn?
Dag en nacht ben ik verdrietig,
ik kan alleen nog maar huilen.
En steeds weer vragen mijn vijanden mij:
‘Waar is nu je God?’


Lang geleden liep ik mee met iedereen,
op weg naar de tempel van God.
We juichten en we zongen,
we vierden allemaal feest.
Daar denk ik aan terug,
daar verlang ik naar.

Waarom ben ik zo bedroefd,
waarom zo onrustig van binnen?
Ik moet op God vertrouwen.
Eens zal ik hem weer danken.
Hij zal mij redden,
hij is mijn God.

Ik ben diep bedroefd.
En ik denk aan God,
hier bij de bronnen van de Jordaan,
hoog in de bergen in het noorden,
ver van Jeruzalem.
Overal om mij heen is water.
Overal hoor ik water stromen,
met veel geweld komt het omlaag.
Ik voel me door God verlaten.


Eens zal de Heer mij weer zijn liefde geven!
Dan zal ik dag en nacht voor hem zingen,
ik zal bidden tot de God die mij leven geeft.

Maar nu vraag ik aan God,
de God die mij beschermt:
Waarom vergeet u mij?
Waarom onderdrukken mijn vijanden mij
en loop ik rond in sombere kleren?

Mijn vijanden lachen me uit,
het doet pijn tot in mijn botten.
En steeds weer zeggen ze:
‘Waar is nu je God?’

Waarom ben ik zo bedroefd,
waarom zo onrustig van binnen?
Ik moet op God vertrouwen.
Eens zal ik hem weer danken.
Hij zal mij redden,
hij is mijn God.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider. Een compositie. Van de Korachieten.

Zoals een hinde reikt naar stromend water,
zo reikt mijn ziel vol verlangen naar Jou, God.
Ik heb dorst naar God, naar God die leven is.
Wanneer mag ik naar Je opgaan en voor Jou verschijnen?
Dag en nacht zijn mijn tranen mijn brood,
want van vroeg tot laat hoor ik zeggen: 'Waar is je God?'
Als ik aan dit alles denk, schiet mijn hart weer vol:
hoe ik in stoet, samen met anderen optrok naar het huis van God.
Een feestelijke stoet, waarin alles zingt en danst van dankbaarheid.

Waarom ben je zo bedroefd, mijn ziel,
waarom ben je zo vol onrust in mij?
Vertrouw op God:
eens zal ik Hem weer loven, mijn God, die me bevrijdt.

Mijn ziel is bedroefd en dan denk ik aan Je,
hier in het land van de Jordaan, met daar de Hermontoppen.
Waterval stort hier op waterval, golf na golf slaat over me heen.
Dag na dag stuurt God zijn goedheid naar me toe.
‘s Nachts is mijn lied voor Hem, een lofzang voor God die leven is.
Zo vraag ik aan God, mijn rots: waarom vergeet Je mij?
Waarom moet ik rouwen en hebben mijn vijanden macht?'
Terwijl mijn tegenstanders me kwellen, mijn hart raken.
Van vroeg tot laat hoor ik ze zeggen: 'Waar is je God?'

Waarom ben je zo bedroefd, mijn ziel,
waarom ben je zo vol onrust in me?
Vertrouw op God:
eens zal ik Hem weer loven,
mijn God, die me bevrijdt.Stilstaan bij …

Korachieten
Dit waren tempelzangers. Ze worden ook ‘zonen van Korach’ genoemd, naar de man die in opstand kwam tegen Mozes en Aäron, toen de Israëlieten door de woestijn trokken uit Egypte naar het Beloofde Land Kanaän. Omdat Korach uit de stam Levi was, was het normaal dat zijn zonen / nageslacht later in de tempel te Jeruzalem zouden dienen, omdat dit voorbehouden was aan de stam Levi.
Er werden twaalf psalmen voor hen geschreven die gezongen werden in de tempel of wanneer de koning ten strijde trok. Psalm 42 is er een van.

Rots
God wordt zo genoemd omdat Hij op de tempelberg woont en zo veilige grond is voor wie in Hem gelooft.

Bij de tekst

Historische context

Psalm 42 werd waarschijnlijk geschreven tijdens de vlucht van David voor koning Saul, die hem wilde vermoorden. Hij vluchtte weg uit Jeruzalem en verbleef in een dorre streek.Psalmen 42 en 43

Beide psalmen vormen één grote klaagpsalm. Dit is te merken aan hetzelfde refrein dat tweemaal in psalm 42 en éénmaal in psalm 43 voorkomt.

Bijbel en kunst

Beeldhouwkunst

Jef HUYGH en Flor VAN REETH (ontwerpers)

Sint-Jozefkerk, Deurne-Zuid

Deurne Sint Jozefkerk Wikipedia Commons

Het ingangsportaal onder de toren van de kerk (bouwjaren 1933-1936) is met natuursteen bedekt waarop drinkende hinden werden afgebeeld, die verwijzen naar psalm 42.

Muziek

MENDELSSOHN

Psalm 42

Klik hier om dit werk te beluisteren.
G.F. HÄNDEL

As pants the hart

In de instrumentale inleiding verbeelden twee hobo's het hert dat op zoek gaan naar water.

Klik hier om dit werk te beluisteren.