Loading...
 

Apocalyps 10, 8-11

2  Boekrol

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Apocalyps 10, 8-11: Het boek opeten

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen zei de stem die ik uit de hemel hoorde, opnieuw tot mij:
‘Haal de geopende boekrol die ligt in de hand van de engel
die staat op de zee en op het land.’
Ik ging naar de engel en vroeg om het boekje.
Hij zei: ‘Neem het en eet het op.
Het zal bitter zijn in je lijf, maar zoet als honing in je mond.’
En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op.
En het smaakte zoet als honing in mijn mond,
maar toen ik het had doorgeslikt, vulde bitterheid mijn lijf.
Toen werd me gezegd: ‘Je moet opnieuw profeteren
over vele volken en naties en koningen.’Stilstaan bij …

Boekje / boekrol
Beeld voor de boodschap die de profeet te brengen heeft.

Op het land en op de zee
= Voor de hele wereld.

Opeten
Een manier om te zeggen dat men zich een tekst moet eigen maken.

Bitter
Als wat gegeten bitter smaakt, dan betekent dat hier dat het om een boodschap gaat die bitter is, hard is om te brengen.

Honing
Honing was de belangrijkste bron van zoetigheid in de oudheid.

Bij de tekst

Profeten

Een profeet is een woordvoerder van God. De boodschap die een profeet brengt is niet zijn eigen boodschap, maar die van God. Daarom moet hij eerst dit woord ‘opeten’, eigen maken.Wortel in het Oude Testament

Ezechiël 2, 8 – 3,3
Mensenkind, luister naar wat Ik u zeg, wees niet weerspannig zoals dit weerspannige volk, maar doe uw mond open en eet wat Ik u geef.' Ik keek op en zag een hand die zich naar mij uitstrekte en in die hand zag Ik een boekrol. Hij rolde ze voor mij af; ze was beschreven van binnen en van buiten; er stonden klaagliederen op, treurzangen en weeklachten.

Hij zei tot mij: 'Mensenkind, eet wat u voorgehouden wordt, eet deze boekrol op en richt dan het woord tot het volk van Israël.' Toen opende ik mijn mond en Hij gaf me die boekrol te eten. Hij zei tot mij: 'Mensenkind, laat uw lichaam deze boekrol die Ik u geef opnemen en verzadig u ermee. Ik at dus de boekrol op: ze smaakte me zo zoet als honing.