Loading...
 

Apocalyps 11, 4-12

2 Jong Groen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Apocalyps 11, 4-12: Profeten staan op uit de dood

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1978)

De twee profeten zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor God staan, de Heer van de wereld. Als iemand die profeten kwaad wil doen, dan komt er vuur uit hun mond. Op die manier zullen ze al hun vijanden doden. Want iedereen die hun kwaad wil doen, moet sterven.
Die twee profeten zullen ervoor zorgen dat er geen regen meer valt. Want zolang ze over God vertellen, hebben ze de macht om de hemel te sluiten. Ze hebben ook de macht om water in bloed te veranderen. En ze kunnen op aarde allerlei rampen laten gebeuren, zo vaak als ze willen.

Drieënhalf jaar lang zullen de twee profeten over Gods plannen vertellen. Dan zal het beest uit de hel omhoogkomen. Dat beest zal tegen de profeten strijden, hen overwinnen en hen doden. Hun lichamen zullen midden in de grote stad liggen, in de stad die door sommigen Sodom genoemd wordt, of Egypte. Het is de stad waar Jezus gedood is.
Er zullen veel mensen naar de lichamen komen kijken, mensen uit de hele wereld, van alle volken en talen. Die mensen willen niet dat de profeten begraven worden. In plaats daarvan vieren ze drieënhalve dag feest. Ze zijn blij en feliciteren elkaar omdat de profeten dood zijn. Want die profeten waren de oorzaak van allerlei ellende.

Na die drieënhalve dag zal God het leven aan de profeten teruggeven. Ze zullen opstaan uit de dood. Iedereen die het ziet, zal erg schrikken.
Dan klinkt er een luide stem uit de hemel, die tegen de profeten zegt: ‘Kom hierheen!’ En de profeten zullen op een wolk naar de hemel gaan, terwijl hun vijanden toekijken.
Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De profeten zijn de twee olijfbomen en de twee luchters,
die voor de Heer van de wereld staan.
Als iemand hun kwaad wil doen,
komt er vuur uit hun mond om hun vijanden te doden.
Ja, wie hun kwaad wil doen, moet zo sterven.
Ze hebben de macht om de hemel te sluiten,
zodat er geen regen valt zolang ze profeteren,
en ze hebben de macht om water in bloed te veranderen,
en de macht om de aarde te treffen met allerlei plagen,
zo vaak als ze willen.
Maar als zij hun getuigenis hebben afgelegd,
zal het Beest dat uit de afgrond opstijgt,
oorlog met hen voeren en hen overwinnen en doden.
En hun lichamen zullen op het plein liggen van de grote stad,
die symbolisch Sodom of Egypte heet,
waar ook hun Heer werd gekruisigd,
Ze zullen daar liggen
voor de ogen van de volken en stammen en talen en landen,
drieëneenhalve dag lang.
Men wil niet dat ze begraven worden.
En de bewoners van de aarde maken zich vrolijk over hen:
ze vieren feest en sturen elkaar geschenken,
want deze twee profeten waren voor hen een kwelling.
Maar na die drieëneenhalve dag kwam een levensgeest uit God in hen
en zij kwamen weer overeind.
Grote vrees overviel iedereen die dat zag.
En zij hoorden een stem uit de hemel tot hen zeggen: ‘Kom naar hier’
en voor het oog van hun vijanden stegen zij in een wolk naar de hemel.Stilstaan bij …

Olijfbomen
Het is niet duidelijk wie deze bomen symboliseren.
. Mozes en Elia? (Mozes: verwijzingen naar de plagen van Egypte-
. Petrus en Paulus? (in dit geval is ‘de grote stad’ in de tekst Rome)
. Zijn ze het beeld van de bedreigde gemeenschap van christenen?

Hemel sluiten
Een manier om te zeggen dat het niet meer regent.

Water in bloed / allerlei plagen
Mogelijke verwijzingen naar de plagen van Egypte, toen Mozes met zijn volk het land wilde verlaten.

Beest
Verwijst naar de macht van Rome.

Grote stad
Het zou kunnen dat hiermee Jeruzalem bedoeld wordt (waar Jezus werd gekruisigd).
Het zou ook Rome kunnen zijn.
Maar uit het vervolg van de Apokalyps zou deze stad de stad van de opstandige mensheid zijn.

Sodom, Egypte
Naam van een stad en van een land die symbool staan voor kwaad / verdorvenheid en onderdrukking.
In deze context versterken die namen het negatieve beeld van Jeruzalem.

Kwelling
De Kerk predikte boete en maakte zich zo gehaat.

Drieëneenhalve dag
= een korte tijd

Bij de tekst

Verrijzenis

De profeten, die trouw waren aan hun zending, werden gedood, maar Johannes ziet in hun verrijzenis een hoopvol teken voor nieuw leven.