Loading...
 

Apocalyps 11, 4-12

2 Jong Groen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Apocalyps 11, 4-12: Profeten staan op uit de dood

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De profeten zijn de twee olijfbomen en de twee luchters,
die voor de Heer van de wereld staan.
Als iemand hun kwaad wil doen,
komt er vuur uit hun mond om hun vijanden te doden.
Ja, wie hun kwaad wil doen, moet zo sterven.
Ze hebben de macht om de hemel te sluiten,
zodat er geen regen valt zolang ze profeteren,
en ze hebben de macht om water in bloed te veranderen,
en de macht om de aarde te treffen met allerlei plagen,
zo vaak als ze willen.
Maar als zij hun getuigenis hebben afgelegd,
zal het Beest dat uit de afgrond opstijgt,
oorlog met hen voeren en hen overwinnen en doden.
En hun lichamen zullen op het plein liggen van de grote stad,
die symbolisch Sodom of Egypte heet,
waar ook hun Heer werd gekruisigd,
Ze zullen daar liggen
voor de ogen van de volken en stammen en talen en landen,
drieëneenhalve dag lang.
Men wil niet dat ze begraven worden.
En de bewoners van de aarde maken zich vrolijk over hen:
ze vieren feest en sturen elkaar geschenken,
want deze twee profeten waren voor hen een kwelling.
Maar na die drieëneenhalve dag kwam een levensgeest uit God in hen
en zij kwamen weer overeind.
Grote vrees overviel iedereen die dat zag.
En zij hoorden een stem uit de hemel tot hen zeggen: ‘Kom naar hier’
en voor het oog van hun vijanden stegen zij in een wolk naar de hemel.Stilstaan bij …

Hemel sluiten
Poëtische manier om te zeggen dat het niet meer regent.

Water in bloed / allerlei plagen
Mogelijke verwijzingen naar de plagen van Egypte, toen Mozes met zijn volk het land wilde verlaten.

Beest
Verwijst naar de macht van Rome.

Grote stad
Het zou kunnen dat hiermee Jeruzalem bedoeld wordt (waar de Heer werd gekruisigd). Het zou ook Rome kunnen zijn. Maar uit het vervolg van de Apokalyps zou deze stad de stad van de opstandige mensheid zijn.

Sodom, Egypte
Naam van een stad en van een land die symbool staan voor kwaad / verdorvenheid en onderdrukking.
In deze context versterken die namen het negatieve beeld van Jeruzalem.

Kwelling
De Kerk predikte boete en maakte zich zo gehaat.

Drieëneenhalve dag
= een korte tijd

Bij de tekst

Verrijzenis

De profeten, die trouw waren aan hun zending, werden gedood, maar Johannes ziet in hun verrijzenis een hoopvol teken voor nieuw leven.Olijfbomen

Het is onduidelijk wie deze bomen symboliseren.
. Mozes en Elia? (Mozes: verwijzingen naar de plagen van Egypte-
. Petrus en Paulus? (in dit geval is ‘de grote stad’ in de tekst Rome)
. Zijn ze het beeld van de bedreigde gemeenschap van christenen?