Loading...
 

Christus Koning C - eerste lezing

2 Samuel 5, 1-3: David wordt koning van Israël

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 455)

Alle stammen van Israël kwamen naar de stad Hebron. Ze zeiden tegen David: ‘Wij zijn Israëlieten, net als u. U bent al eens onze legerleider geweest. Dat was toen Saul nog koning was. En de Heer heeft aan u beloofd dat u weer onze leider zult worden. Hij heeft gezegd dat u koning van Israël zult zijn.’
Toen kwamen ook de leiders van Israël naar Hebron. Bij de tempel in Hebron maakte David met hen de plechtige afspraak dat hij hun koning zou worden. En de leiders maakten David koning.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen gingen alle stammen van Israël naar David die in Hebron was.
Ze zeiden: 'Hier zijn we, je eigen vlees en bloed.
Ook vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde,
was jij het die de troepen van Israël aanvoerde.
Bovendien beloofde Jahwe je:
'Jij zult mijn volk Israël weiden.
jij bent het die koning over Israël zal zijn.'

Alle oudsten van Israël kwamen naar de koning in Hebron.
Daar sloten ze een verbond met Jahwe
en ze zalfden hem tot koning van Israël.
David was dertig jaar toen hij koning werd
en hij regeerde veertig jaar.
In Hebron regeerde hij zeven jaar en zes maanden over Juda
in Jeruzalem drieëndertig jaar over heel Israël en Juda.Stilstaan bij …

David
(= de geliefde)
David was zo belangrijk dat de naam die hij bij zijn geboorte kreeg niet meer bekend is. De mensen noemden hen: de geliefde.
Hij werd de meest geliefde koning van het joodse volk. Hij zou rond 1000 voor Christus geleefd hebben. Zijn koningschap wordt verbonden met een tijd van welvaart en veiligheid. Tegelijk vertelt men over hem als schurk en bedrieger: hij liet zijn legeraanvoerder Uria sneuvelen omdat hij een kind bij diens vrouw Batseba verwekte (2 Samuel 11, 1-27).

Hebron
Hebron ligt 36 km ten zuiden van Jeruzalem. Het is een van de oudst doorlopend bewoonde steden ter wereld. Toen David naar Jeruzalem verhuisde, verloor de plaats aan betekenis. Toch bleef het een belangrijk pelgrimsoord omdat Abraham er woonde en begraven werd.

Weiden
Woord dat past bij het beeld van een koning als herder van zijn volk.

Zalven
Bij het ‘zalven’ van een koning goot een priester olie / zalf over het hoofd van de koning. Deze symbolische handeling betekende: zoals zalf de huid van de mens doordringt, zo doordringt de kracht van God de mens die in Hem gelooft en wordt hij door de geest van God geïnspireerd.