Loading...
 

HEBRON

2 Dan Rosenstein EyuTaorbYVU Unsplash

HEBRON

Foto van Dan Rosenstein in Unsplash


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaart

Hebron lag / ligt 36 km ten zuiden van Jeruzalem, op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.
Hebron valt nu grotendeels onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteiten.
Klik hier voor een kennismaking met de huidige stad.Betekenis van de naam

De naam van deze stad in de Bijbel was: Kirjat-Arba.
Die naam kan betekenen: ‘stad (= kir-jat) van vier gedeelten’, of ‘stad van de vier beroemde mannen (Adam, Abraham, Isaak en Jakob).
Maar Arba kan ook verwijzen naar Arba, een belangrijk man bij de Enakieten.

In het Arabisch heet de stad Hebron 'Al Khalil' (Arabisch: = 'vriend'), een verwijzing naar Abraham, die de 'vriend van God' genoemd wordt.Meer over Hebron

Hebron is een van de oudst doorlopend bewoonde steden ter wereld. Archeologen vonden er resten van agrarische gemeenschappen uit het chalkolithicum / kopertijd (5200-3500 voor Christus) en de vroege bronstijd (3500-2200 voor Christus).

Het was de stad van Abraham. Hij woonde er en werd er begraven in een grot op een akker die hij in kocht van Efron. Die akker lag tegenover de eik van Mamre.

Het is ook de plaats van waaruit David zeven jaar en zes maanden regeerde en waar hij tot koning werd uitgeroepen en gezalfd.

Toen David naar Jeruzalem verhuisde, verloor Hebron aan betekenis. Toch bleef het een belangrijk pelgrimsoord omdat Abraham er woonde en begraven werd.

Voor de joden is Hebron een van de vier 'heilige steden'.
Voor de moslims is Hebron de vierde heilige stad.

Wetenswaardigheden

De eik van Mamre

In Hirbet es-Sibte, op twee kilometer ten zuidwesten van Mamre, niet ver van Hebron in Cisjordanië toont men de eik waaronder Abraham zijn drie gasten zou verwelkomd hebben. Gezien zijn hoge leeftijd staat die boom er erg triestig bij.De Grot van Makpela (de grot van de patriarchen)

In de tweede eeuw voor Christus werd de grot van Makpela, die Abraham kocht als begraafplaats, in Hebron gelokaliseerd.
Die grot, een heilige plaats voor zowel moslims als joden, bevindt zich nu in het oude centrum van Hebron. In de Bijbel staat dat Abraham na de dood van Sara voor 400 sikkel zilver een stuk land kocht van Efron, met daarin de grot van Makpela om er haar te begraven. Na zijn dood werd Abraham bijgezet bij zijn vrouw.
Toen Jakob, die naar Egypte trok bij zijn zoon Jozef, op sterven lag, vroeg hij om naast zijn vrouw Lea te mogen begraven worden bij Abraham en Sara, en Isaak en Rebekka.

Herodes de Grote liet om de grot een rechthoekige omwalling van 34 op 59 meter bouwen, met muren tot 2,65 meter dik.

De massieve constructie boven de grot, die vanuit de wijde omgeving zichtbaar is, werd gebouwd door Baibars (1223 - 1277), een sultan van Egypte en Syrië.

Klik hier om een zicht te krijgen binnenin deze ruimte.

Bijbel

Oude Testament

Genesis 23, 19
"Daarop begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker van Makpela, ten oosten van Mamre of Hebron, in Kanaän."
Lees meer


2 Samuel 5, 3
"Alle oudsten van Israël kwamen naar de koning in Hebron en koning David sloot met hen in Hebron een verbond ten overstaan van Jahwe en zij zalfden David tot koning over Israël."
Lees meer