Loading...
 

DAMASCUS

Wikipedia Ruines Van De Jupitertempel

DAMASCUS

Ruïnes van de Jupitertempel (Foto: Wikipedia)


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Damascus ligt in een oase op een plateau met een hoogte van 680 meter. Dit belangrijk cultureel, religieus en handelscentrum ligt op ongeveer 240 km ten noordoosten van Jeruzalem.
De oude stad Damascus ligt er aan de zuidelijke oever van de rivier Barada.Meer over Damascus

Damascus, werd 6000 jaar geleden gesticht.
Het is een van de oudst continu bewoonde steden ter wereld.

In het jaar 64 voor Christus bezette de Romeinse generaal Pompeius het westelijke deel van Syrië. De Romeinen veroverden Damascus en de stad werd een onderdeel van een verbond van tien steden dat bekend stond als de ‘Dekapolis’.Paulus en Damascus

In de oude stad Damascus zijn nog sporen te vinden van de ommuurde nederzetting uit de tijd van Paulus. Op basis van Handelingen 9, 1-2 wordt verondersteld dat daar een groep christenen woonde. Paulus vroeg aan de hogepriester de toelating om die te arresteren. Op zijn weg naar Damascus werd hij door Jezus geroepen.Actuele situatie

Nu nog zijn er veel sporen uit de tijd van Paulus en bestaat er nog steeds een 'Rechte straat'.
Damascus is de hoofdstad van Syrië en de machtsbasis van het regime Assad, dat sinds 2011 in een felle burgeroorlog gewikkeld is met diverse milities, waaronder IS. Tot enkele maanden geleden (begin 2018) werden oostelijke buitenwijken van Damascus nog gebombardeerd. De oorlog maakte in heel Syrië al honderdduizenden doden en miljoenen vluchtelingen. Haast wekelijks berichten de media nog over deze oorlog.

Wetenswaardigheden

Grondpatroon

Damascus Kaartje

Damascus was gebouwd volgens een typisch Grieks-Romeins grondpatroon, met twee parallelle hoofdstraten.
De ene straat verbond de agora (forum / marktplaats - de plaats waar recht werd gesproken en handel werd gedreven) met de tempel van Jupiter.
De andere straat, de Rechte straat, liep voorbij het theater en het vroegere koninklijk paleis, dat in de tijd van Paulus bewoond werd door de Romeinse landvoogd.Dekapolis

Nadat de Romeinen Damascus veroverden, werd de stad een onderdeel van een verbond van tien steden dat bekend stond als de ‘Dekapolis’.
De bedoeling van dit verbond was wellicht om de hellenisering in het gebied te bevorderen en zo een dam te werpen tegen de verjoodsing van de streek vanuit Judea. Damascus is een tijdlang lid geweest van de Dekapolis.Rechte straat

De rechte straat bestaat nog steeds in Damascus. Langs die straat zijn op bepaalde plaatsen nog restanten van de zuilen van de zuilengalerij te zien.

Volgens het boek 'Handelingen van de apostelen' werd Saulus door Ananias gedoopt in het huis van Judas, dat zich bevond in de rechte straat van Damascus. Dat was een Romeinse rechte doorgangsweg die twee kilometer lang was en van oost naar west vlak buiten het Griekse stadscentrum liep. De straat had aan beide zijden een rij zuilen, waarvan hier en daar nog resten van te zien zijn. Nu loopt die straat dwars door de oude stadswijk van het moderne Damascus.

Het huis van Judas werd ingericht als ‘huiskapel’ en ligt nu een vijftal meter onder straatniveau, wellicht het vroegere niveau van de stad.
Die huiskapel werd verschillende keren hersteld. Enkele schilderijen in die kapel vertellen over de roeping van Paulus.Ontsnapt in een mand

De Kisanpoort (Bab Kisan) / Sint-Pauluspoort is één van de stadspoorten aan de zuidoostelijke zijde van de omwalling van het oude Damascus.

In de Romeinse tijd werd ze de ‘Saturnuspoort’ genoemd.
Zeven van de toenmalige acht poorten werden naar de zeven planeten genoemd. De achtste poort, de Overwinningspoort (Bab al-Nasr) aan het begin van de souk al-Hamideya, werd vernield tijdens het Ottomaans tijdperk.

De Bab Kisan (Kisanpoort) wordt ook de ‘Sint-Pauluspoort’ genoemd. Het poortgebouw, dat dateert uit de vierde eeuw na Christus, werd omgebouwd tot een kapel. Die herinnert aan het feit dat de Joden in het begin van de tijdrekening erg gekant waren tegen het optreden van Paulus. Toen ze hem zochten te doden, kon Paulus in een mand de stad Damascus ontsnappen. Van daaruit vluchtte hij naar Jeruzalem.

De huidige naam van de poort Bab Kisan zou ontleend zijn aan Kisan, een van de leiders van Muawiyah Bin Abu Sufian. Die Kisan zorgde ervoor dat men kon ontkomen aan een belegering achter de Saturnuspoort. Uit dankbaarheid werd de poort naar hem genoemd.Damast

Damascus leeft ook in het woord damast. Het is een manier van weven waarbij tekeningen te zien zijn in de stof. Tekeningen die alleen vanuit een bepaalde hoek goed te zien zijn.

Damascus in de Bijbel

Oude Testament

2 Koningen 5, 14-17: De genezing van NaämanNieuwe Testament

Handelingen 9, 1-22: De roeping van Paulus

Handelingen 9, 23-25: Paulus vlucht uit Damascus

Handelingen 9, 26-31: Paulus te Jeruzalem