Loading...
 

DE BERG TABOR

D. Vanderhallen (Israël 2012)08202

TABOR

Foto © Dirk Vanderhallen (2012)


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaartje
Op ongeveer 16 km ten zuidwesten van het meer van Galilea ligt de berg Tabor (588 m hoog) eenzaam in de vlakte van Jizreël. De berg is van kalksteen.
Wetenswaardigheden

Tweede eeuw voor Christus

Boven op deze berg bouwden de Kanaänieten een tempel voor Baäl, een natuurgod die regen en vruchtbaarheid beïnvloedde.

In deze natuurgodsdienst wordt de mens gezien als een slaaf van de goden die van hen afhankelijk voor de vruchtbaarheid. In de cultus spelen offers een belangrijke rol. Of men goed of slecht leeft, is van geen belang.

De cultus van Baäl verspreide zich over het oostelijk deel van het Middelands zeegebied. In Griekenland werd Baäl overgenomen als ‘Zeus Atabyrios’. (Atabyrion is de Griekse naam voor Tabor)Eerste eeuw na Christus

Tijdens de opstand van de joden tegen het Romeinse gezag in 66 n. Chr. verschanste een groep joden zich op de berg Tabor. Ze hebben zich uiteindelijk overgegeven wegens een tekort aan water. De resten van hun versterkingen liggen nog steeds verspreid over de berg.Derde eeuw na Christus

Geen enkel evangelie vermeldt de naam van de berg waarop de leerlingen Jezus in zijn heerlijkheid zagen. Maar al rond 250 na Christus wordt gezegd dat dit gebeurde op de berg Tabor. Hiervoor baseerde men zich op het apocriefe evangelie aan de Hebreeën.Twee kerken

Grieks-orthodoxe Kerk

In de 4e eeuw bouwden de Byzantijnen een kerk op de top. Die kerk werd later door de kruisvaarders vergroot. In 1187 werd ze door de mammelukken verwoest.
In de huidige Grieks-orthodoxe Kerk van Elia (gebouwd in 1911) ligt de mozaïekvloer van de oorspronkelijke kruisvaarderskerk die vroeger op deze plaats stond.Rooms-katholieke kerk

De huidige kerk werd tussen 1921 en 1924 gebouwd, volgens de plannen van de Italiaanse architect Antonio Barluzzi, naar het voorbeeld van Syrische kerken. De kerk staat op fundamenten van een kruisvaarderkerk en een Byzantijns bouwwerk.
De daken van de torens en het middendeel van de kerk roepen tenten op. Een verwijzing naar het aanbod van Petrus om drie tenten te bouwen. De twee torens verwijzen naar Mozes en naar Elia.

De berg Tabor in de Bijbel

Nieuwe Testament

. Matteüs 17, 1-9: Jezus op de berg
. Marcus 9, 2-10: Jezus op de berg
. Lucas 9, 28b-36: Jezus op de berg