Loading...
 

DODE ZEE

2 C. Leterme Israël Mei 2012

DODE ZEE

Foto © Chantal Leterme (2012)


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

De Dode Zee is het laagst gelegen meer ter wereld. Het bevindt zich tussen de Jordaanvallei in het noorden, de bergen van Moab in het oosten, de Aravavallei in het zuiden en de bergen van Judea in het westen.
Betekenis van de naam

De Dode Zee wordt ‘dood’ genoemd, omdat in het water zoveel zout en mineralen aanwezig zijn, dat er geen normaal zichtbaar plantaardig of dierlijk leven in mogelijk is. Toch ontdekte men er met de microscoop kleine levende wezens in.
In de Bijbel komt de naam 'Dode Zee' niet voor. Er wordt wel geschreven over de Zoutzee. Een andere naam voor die zee is 'Asfaltzee', omdat daar asfalt verkregen kon worden.

Klik hier om kennis te maken met de Dode Zee.Actuele situatie

De Dode Zee heeft een oppervlakte van 1020 km², is 55 km lang en 16 km breed. Het diepste punt van het meer (400m) ligt in het noorden. In het zuiden is de Dode Zee maar 4 tot 6 meter diep.

In 2005 lag de waterspiegel van de Dode Zee 423 meter onder zeeniveau. Het was daarmee de laagst gelegen plek op de aarde. Deze waterspiegel blijft dalen omdat het water van de Jordaan, de belangrijkste toevoer van water, in Israël afgetapt wordt als drinkwater voor de steden en irrigatie op het platteland.

Klik hier voor een kijk op deze situatie.

Om te voorkomen dat de Dode Zee nog langer zou krimpen, onderzoekt men of het mogelijk is om die met een kanaal te verbinden met de Rode Zee in het zuiden of met de Middellandse Zee in het westen. Maar niet iedereen is daarvoor te vinden, want het zeewater zou via het kanaal kunnen terechtkomen in gebieden waar de bodem zoetwater bevat, waardoor het natuurlijk evenwicht verstoord wordt.

Wetenswaardigheden

Slenk

Slenk Wikipedia

Bron: Wikipedia


De Dode Zee is een onderdeel van een slenk (een verzonken deel van de aardkorst) die begint in Syrië, de loop van de Jordaan volgt en aansluit op de breuk van de Rode Zee, die nog steeds breder wordt. Zuidelijker in Oost-Afrika zet deze slenk zich verder tot bij het Grote Meren gebied.Zout

De Dode Zee is erg zout. Een van de oorzaken daarvan is dat het bij de Dode Zee zo warm is, dat het water er heel snel verdampt
2 C. Leterme Israël 2012 07826

Foto © Chantal Leterme (2012)


De concentratie zout in de Dode Zee bedraagt 33 % (het hoogste mineraalgehalte ter wereld), zodat een mens zonder moeite op het water kan drijven (bij voorkeur niet langer dan een half uur).
Het zout in de Dode Zee blijkt goed te zijn voor de huid. Mensen met psoriasis zouden baat hebben bij een kuur in de Dode Zee. Ook het insmeren met modder van de Dode Zee helpt de huid gezond te houden.Essenen

Sommige joden die rond het begin van onze jaartelling Jeruzalem ontvluchtten, trokken naar de woestijn, in de nabijheid van de Dode Zee, om er op basis van de Tora een zo rein mogelijke gemeenschap te vormen. Ze leefden sober en ascetisch, onderhielden de wet heel streng en kenden seksuele onthouding. Ze waren erg gekant tegen de priesters van Jeruzalem, die volgens hen verwereldlijkt waren. Ze verwachtten de terugkeer van een priesterlijke Messias en een profeet.
In de evangelies wordt niet over hen gesproken. Ze zijn wel bekend uit de geschriften van Josephus en Philo. Door de ontdekking van een groot aantal kruiken waarin de bibliotheek van de Essenen bewaard werd, is nu meer over hen bekend.Qumran

De ruïneheuvel van Qumran ligt op een 60m hoog plateau aan de noordwestelijke oever van de Dode Zee, 20 km ten zuiden van Jericho. In de onmiddellijke omgeving van Qumran werden in elf grotten handschriften gevonden, die men nu kent als de 'Dode Zee rollen'.
Die rollen, die het bezit waren van de Essenen, werden vanaf ongeveer 250 voor Christus tot 135 na Christus geschreven op perkament of op papyrus, dat behandeld werd met droge zouten. De rollen werden bewaard in kruiken.
Lees meer

De Dode Zee in de Bijbel

Oude Testament

Genesis 19, 1-26
Bij de vlucht uit Sodom verandert de vrouw van Lot in een zoutpilaar. Lees meer