Loading...
 

Daniël 3, 52-56

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Daniël 3, 52-56: Geloofd is God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Geloofd bent U,
God van onze voorouders,
geprezen en hooggeroemd in eeuwigheid.

Geloofd bent U
om uw glorievolle en heilige Naam,
hooggeprezen en hooggeroemd in eeuwigheid.

Geloofd bent U
in uw heilige en glorievolle tempel,
hooggeprezen en hooggeroemd in eeuwigheid.

Geloofd bent U
die op de kerubs troont en de afgronden peilt,
hooggeprezen en hooggeroemd in eeuwigheid.

Geloofd bent U
op de troon van uw koninkrijk,
hooggeprezen en hooggeroemd in eeuwigheid.

Geloofd bent U
in het gewelf van de hemel
geprezen en hooggeroemd in eeuwigheid.Stilstaan bij …

Kerubs / cherubijnen
Een kerub / cherubijn is een gevleugeld dier met een mensenhoofd, dat de wacht hield bij de ingang van een heiligdom.
In de Bijbel staan kerubs in verband met de aanwezigheid van God. In de tempel van Salomo stonden twee kerubs in het Heilige der Heiligen.

Op de kerubs tronen
Dit verwijst naar de kerubs die zich bevonden bovenop de ark, een kist van acaciahout (1,25 x 0,75 x 0,75cm), die met goud bekleed was. Men zag de ark als de troon van God: God zat er onzichtbaar op de vleugels van de kerubs. De ark was dan zijn voetbank. In de ark werden de stenen bewaard waarop de tien woorden van God (geboden) waren gegrift. Daarom werd de ark het beeld van de aanwezigheid van de onzichtbare God bij het volk van Israël. Waar de ark was, daar was God.

Überführung Der Bundeslade (Umbrien 16 Jh) Detail
(Wikipedia)


Firmament / uitspansel / hemelgewelf
Het uitspansel is te vergelijken met een groot tentzeil.
Vroeger dacht men dat de aarde een platte schijf was die dobberde op water. Het water boven de aarde, werd tegengehouden door een uitspansel. Dat er achter dat uitspansel water was, kun je zien, zeiden de mensen toen, aan de blauwe kleur van de lucht. In dat uitspansel waren sluizen die opengezet konden worden. Als dat gebeurde, regende het. Tot op vandaag wordt de uitdrukking gebruikt: ‘De sluizen van de hemel worden opengezet'.
Aan dat firmament werden de zon, de maan en de sterren opgehangen als lichten voor overdag en ’s nachts.

Oud Wereldbeeld

Bij de tekst

Context

Toen koning Nebukadnessar een groot gouden beeld liet maken, dat hij liet plaatsen in een vlakte buiten de stad, riep hij iedereen die het land mee bestuurde bijeen voor de inwijding van dat beeld. Iedereen moest voor dat beeld knielen. Wie dat niet deed, zou in het vuur van een oven geworpen worden.
Iedereen knielde behalve drie vrienden van Daniël. Zo kwam het dat ze in een vuuroven werden gegooid. Maar ze raakten niet verbrand. In de oven zongen ze een loflied voor God, dat begint met de tekst hierboven.
(Naar Daniël 3)

Bijbel en kunst

ANONIEM

Macarius de Grote met cherub

H Macarius De Grote Met Cherub