Loading...
 

Daniël 3, 62-67

1 Dauwdruppel

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Daniël 3, 62-67: Juich voor God II

De tekst

Dichter bij de tijd


Zon en maan, juich voor God.
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

Sterren aan de hemel, juich voor God.
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

Regen en dauw, juich voor God.
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

Alle winden, juich voor God.
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

Vuur en hitte, juich voor God.
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

Koude en vorst, juich voor God.
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

Bij de tekst

Context

Toen koning Nebukadnessar een groot gouden beeld liet maken, dat hij liet plaatsen in een vlakte buiten de stad, riep hij iedereen die het land mee bestuurde bijeen bij de inwijding van dat beeld. Iedereen moest voor dat beeld knielen. Wie dat niet deed, moest in het vuur van een oven geworpen worden.
Iedereen knielde, behalve drie vrienden van Daniël. Zo kwam het dat ze in een oven werden gegooid. Maar ze raakten niet verbrand.
In de oven zongen ze een loflied voor God.Gebed van Franciscus van Assisi

Ik juich U toe, mijn Heer, om broeder wind
en om de lucht, en bewolkt en helder en alle soorten weer.
Door hen kunnen uw schepselen leven.

Ik juich U toe, mijn Heer, om zuster water.
Ze is heel nuttig en nederig en kostbaar en net.

Ik juich U toe, mijn Heer, om broeder vuur
door wie U de nacht verlicht:
hij is mooi en speels en onstuimig en sterk.

Ik juich U toe, mijn Heer, om zuster onze moeder aarde,
die ons leven geeft en voor ons zorgt,
en verschillende vruchten geeft
met kleurrijke bloemen en kruiden.