Loading...
 

Daniël 9, 4b-10

2 Beschaamd

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Daniël 9, 4b-10: Beschaamd

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

'Grote en machtige God, die trouw is aan het verbond
en vol zorg is voor hen die Je liefhebben en je geboden onderhouden.
Wij hebben gezondigd en kwaad gedaan,
wij handelden slecht en waren weerspannig,
wij weken af van je geboden en wetten
en luisterden niet naar je dienaren, de profeten,
die in je naam spraken tegen onze koningen,
hoogwaardigheidsbekleders, familiehoofden en het hele volk.
God, Jij staat in je recht, maar wij hebben reden om ons te schamen
wij, de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem en heel Israël,
of ze nu dichtbij of veraf wonen in de landen waarheen Je hen verdreef,
omdat ze Je ontrouw werden.
Heer, we schamen ons,
wij, onze koningen, onze hoogwaardigheidsbekleders en onze familiehoofden,
want wij hebben tegen Jou gezondigd.

Moge God barmhartig zijn en vergevingsgezind,
want we waren weerspannig tegen Hem,
en luisterden niet naar Hem en leefden niet naar de geboden
die Hij ons door zijn dienaren, de profeten, gaf.

Bij de tekst

De profeet Daniël

Klik hier voor meer info over de profeet Daniël.Gebed

De profeet Daniël verwoordt het berouw van zijn volk. Het handelde niet in de lijn van het verbond dat sloot met God.
Ze vertrouwen op de zorg, de liefde en de vergevingsgezindheid van God.