Loading...
 

Daniël 9, 4b-10

2 Beschaamd

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Daniël 9, 4b-10: Beschaamd

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1430)

‘Heer, u bent een grote en heilige God. U doet wat u beloofd hebt. U bent goed voor de mensen die van u houden, en die leven zoals u het wilt.
Maar wij zijn fout geweest. We gingen tegen uw wetten in, en we gehoorzaamden u niet. We verzetten ons tegen u, en we deden niet wat u van ons vraagt. We hielden ons niet aan uw regels. U stuurde profeten naar de koningen van ons land en de leiders van ons volk. U stuurde ze naar de belangrijkste mannen van onze families, en naar ons allemaal. Maar niemand heeft naar uw profeten geluisterd.

Heer, wij kunnen u vertrouwen. Maar we zijn u niet trouw gebleven. Daarom durven we ons nu niet aan u te laten zien, niemand van ons. Niemand van de bewoners van Jeruzalem en Juda. Niemand van de Israëlieten die dichtbij wonen, of ver weg in landen waar u hen naartoe gestuurd hebt. Heer, we durven ons niet aan u te laten zien. Ook de koningen van ons land niet, en de leiders van ons volk, en de belangrijkste mannen van onze families. Want we zijn fout geweest.
Toch wilt u ons helpen, Heer, onze God. U wilt ons vergeven. Ook al hebben wij ons tegen u verzet, en ook al hebben we niet naar u geluisterd. U stuurde de profeten naar ons toe. Ze zeiden dat we moesten leven zoals u het wilt, maar dat deden we niet.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

'Grote en machtige God,
die trouw is aan het verbond en vol zorg is
voor hen die Je liefhebben en je geboden onderhouden.
We hebben gezondigd en kwaad gedaan,
we handelden slecht en waren weerspannig,
we weken af van je geboden en wetten
en luisterden niet naar je dienaren, de profeten,
die in je naam spraken tegen onze koningen,
hoogwaardigheidsbekleders, familiehoofden en het hele volk.

God, Jij staat in je recht,
maar wij hebben reden om ons te schamen.
Wij, de mannen van Juda,
de inwoners van Jeruzalem en heel Israël,
of ze nu dichtbij wonen
of veraf in de landen waarheen Je hen verdreef,
omdat ze Je ontrouw werden.

Heer, we schamen ons,
wij, onze koningen,
onze hoogwaardigheidsbekleders
en onze familiehoofden,
want we hebben tegen Jou gezondigd.

We hopen dat God barmhartig is en vergevingsgezind,
want we waren weerspannig tegen Hem,
en luisterden niet naar Hem en leefden niet naar de geboden
die Hij ons door zijn dienaren, de profeten, gaf.

Bij de tekst

De profeet Daniël

Klik hier voor meer info over de profeet Daniël.Gebed

De profeet Daniël verwoordt het berouw van zijn volk, want het handelde niet in de lijn van het verbond dat sloot met God.
Nu vertrouwen ze op de zorg, de liefde en de vergevingsgezindheid van God.