Loading...
 

Deuteronomium 32, 3-4.7-9.12

2 C.Leterme (2011)DSC04035

Foto © Chantal Leterme (2011)


…page…

Deuteronomium 32, 3-4.7-9.12: Lied van Mozes

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 309)

Ik wil vertellen wie de Heer is:
Hij is onze God,
iedereen moet hem eren!
God beschermt ons altijd.
Alles wat hij doet, is volmaakt.
Hij is eerlijk en rechtvaardig.
Hij is betrouwbaar,
er is geen kwaad in hem.

Denk eens terug aan vroeger,
denk na over het verleden.
Vraag je vader hoe het vroeger was,
laat oude mensen erover vertellen.
De allerhoogste God gaf alle volken een gebied,
hij verdeelde de mensen over de hele aarde.
Voor elk volk bepaalde hij de grenzen,
hij gaf elk volk een engel om hen te beschermen.
De Heer koos Israël als zijn eigen volk,
zij zouden voor altijd bij hem horen.

De Heer heeft zijn volk alleen geleid,
zonder de hulp van een andere god.
Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik roep de naam van God:
Breng hulde aan onze God!
Hij is de rots, wat Hij doet is volmaakt,
al zijn wegen zijn recht.
Hij is een God van trouw, zonder onrecht,
Hij is rechtvaardig en waarachtig.


Denk aan de dagen van vroeger,
zie naar de tijd van vroegere generaties.
Vraag het je vader, hij zal het vertellen,
vraag het de oudsten, zij zeggen het je.
Toen de Allerhoogste bezit toewees aan de volken
en Hij aan de mensen ieder hun deel gaf,
bepaalde Hij de grenzen van de volken
naar het getal van de zonden van God.
Het deel van God was zijn volk
Jakob het Hem toegemeten bezit.

Jahwe alleen heeft zijn volk geleid,
geen andere god stond naast Hem.Stilstaan bij …

Zonen van God
Hemelse wezens die elk een volk toegewezen krijgen om het te beschermen.
De leiding van het volk Israël behoudt God voor zichzelf.
Dit is een beeldende manier van spreken om de bijzondere zorg van God voor het volk Israël aan te tonen.