Loading...
 

Doopsel van Christus B - eerste lezing, paaswake A B C - vijfde lezing

File000318535742


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jesaja 55, 1-11: Woorden die vrucht dragen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

‘Kom!’, zegt God tegen zijn volk,
‘Hier is water voor al wie dorst heeft.

Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, je krijgt gratis voedsel,
Je krijgt wijn en melk zonder te moeten betalen.

Waarom zou je je geld uitgeven
aan iets dat geen brood is?
Waarom zou je je loon besteden
aan iets dat de honger niet stilt?

Luister aandachtig naar Mij,
en je zult goed te eten hebben
en genieten van een heerlijke maaltijd.
Luister goed en kom bij Mij. Luister, en je zult leven.

Ik sluit met jullie voor altijd een verbond.
Dat is het teken van mijn trouw aan David.
Kijk, Ik had hem tot getuige voor de volkeren aangesteld,
tot koning over de volksstammen.

Zie, jullie roepen volkeren op, die jullie niet kennen
en volkeren die u niet kennen, snellen op u af,
omwille van uw God, de heilige God van Israël,
die van jullie een volk heeft gemaakt dat door iedereen bewonderd wordt.


Zoek God, zegt Jesaja, want nu kun je Hem nog vinden. Roep Hem, Hij is dichtbij.
Wie niet in God gelooft moet de verkeerde weg verlaten,
boze mensen moeten hun slechte gedachten laten varen.
Ze moeten terugkeren naar God, die voor hen zal zorgen, die hun alles zal vergeven.

God zegt: uw gedachten zijn niet die van Mij,
en de wegen die Ik bewandel, zijn niet die van u.
Want zoals de hemel hoog staat boven de aarde,
zo gaan mijn wegen uw wegen te boven en mijn gedachten uw gedachten.

Want zoals regen en sneeuw uit de hemel vallen
en pas daarheen terugkeren wanneer zij de aarde nat hebben gemaakt,
haar hebben bevrucht, met planten bedekt,
zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter ...

zo zal het gaan met de woorden die uit mijn mond komen.
Ze komen pas weer naar Mij terug,
als ze gedaan hebben wat Ik graag heb,
en alles hebben uitgevoerd, waarvoor Ik ze heb gezonden.Stilstaan bij ...

Komt
Dit woord van God lijkt op dat van een marktventer. Hij biedt gratis water, wijn en melk aan.

Water
In deze context herinnert water aan het water dat uit de rots kwam toen Mozes erop klopte. Zo had God ervoor gezorgd dat zijn volk te drinken kreeg.
Water en brood zijn basisbehoeften.

Wijn en melk
Deze woorden verwijzen naar het Beloofde Land. Ze roepen vruchtbaarheid op.
Ze roepen ook luxe op

Zonder te betalen
Met deze woorden wordt de toehoorder aangespoord om geen vergankelijke maar geestelijke goederen te zoeken.

David
God zal voor de teruggekeerde ballingen zorgen zoals Hij voor David heeft gezorgd.Spreken met beelden

In deze tekst gaat het niet om gewone honger en dorst noch om eten en drank.
Eten en drank zijn beelden die verwijzen naar de Tora. Want het woord van God (Tora) geeft leven, is als voedsel en drank. Merk op dat de tekst langzaam overgaat op het gebruik van woorden die met luisteren te maken hebben.

Bij de tekst

Ontstaan

Deze tekst is ontstaan tijdens de Babylonische ballingschap. De profeet Jesaja kondigt aan dat God aan deze ballingschap een einde zal maken. Hiervoor gebruikt hij beelden uit het verhaal van de exodus, toen het volk terugkeerde uit de slavernij in Egypte - een situatie te vergelijken met de ballingschap in Babylonië.
. God lest de dorst van het volk met water uit de rots.
. Wijn en melk verwijzen naar het Beloofde land, het land van melk en honing.
. Manna, het eten in de woestijn


In Babel, ver van Jeruzalem, op een plaats waar alles voorbij lijkt te zijn, wil God een eeuwig verbond sluiten. Wat Hij begonnen is met David is hij niet vergeten.Dieper ingaan op de tekst

Water, wijn, melk
De goden van andere volkeren laten de mensen hard werken zonder hen uiteindelijk te verzadigen. God echter voorziet gratis in de eerste levensbehoeften van de ballingen en van andere volkeren. Hij doet zelfs meer: Hij geeft ook melk en wijn gratis. Voldoende reden om naar God te luisteren!


De 'droom' die Jesaja in deze tekst uitschrijft strekt verder dan de gebeurtenissen bij de terugkeer uit de ballingschap. Het wordt dé droom die werkelijkheid wordt met de realisatie van het rijk van God.

Suggestie

Jongeren

VERDIEPEN

Wie is God?

Lees de tekst (zie: Dichter bij de tijd - hierboven) opnieuw en onderstreep de zinnen die zeggen dat God anders is dan de mens.
Onderstreep dan in een andere kleur de zinnen die duidelijk maken dat God dichtbij is.


Bedenk hierbij:
Als God zo anders is, hoe kan Hij dan zo dichtbij de mens zijn?

Een mogelijk antwoord kan zijn: God heeft geen andere handen dan die van mensen en geen andere stem dan die van mensen, en geen woorden als ze niet door mensen uitgesproken worden.
Niet voor niets is de mens volgens de Bijbel, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God.