Loading...
 

ETEN MET KERSTMIS

Kerstkoekjes


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Suggesties

Grote kinderen

BELEVEN

Kerstfeest

Organiseer met de kinderen een kerstfeest.
Bespreek wie ze er kunnen op uitnodigen en hoe het feest er kan uitzien.
Ga dan aan de slag:
Verdeel de groepen in drie:
. een maakt gerechten klaar
. een zorgt voor de versiering van de ruimte
. een zorgt voor animatie (muziek? toneel? ...)

VERTELLEN

Bezoek met Kerst

(C. LETERME, Parels van verhalen, Averbode 2019, p. 161)

Het was de avond voor Kerstmis.
Ralf keek door het raam naar de drukte op straat.
Iedereen deed nog snel de laatste inkopen. Ook zijn mama.
Toen ze binnenkwam gaf ze hem een pakje.
‘Is dat voor mij?’ vroeg hij.
‘Nee, dat is voor Jeanne die op de zevende verdieping woont.
Ze is alleen en zal het fijn vinden dat je haar dat pakje geeft.’
Ralf belde aan. De deur ging open.
In de kamer zag hij een mooi gedekte tafel voor twee.
‘Krijg je bezoek?’ Jeanne knikte.
‘Ik heb een pakje voor jou.’
Jeanne haalde het papier van het doosje af en gaf hem een praline.
‘Ik moet gaan, want je krijgt bezoek. Mag ik weten wie er komt?’
Jeanne zweeg heel lang.
‘Wel, op kerstavond voel ik me heel alleen
en dan doe ik alsof er iemand op bezoek komt.
Maar nu is er echt iemand die me bezoekt. Doe je mee?’
Dat vond Ralf goed.
Hij smulde van het lekkere eten dat Jeanne voor hem klaarmaakte.
Er werd aangebeld.
Zijn papa kwam binnen.
‘Waar blijf je toch?
Waarom eet je hier?’
‘We spelen bezoekje’, zei Ralf.
En hij vertelde alles.
‘Weet je wat, Jeanne?’ zei zijn papa.
‘Kom je vanavond ook bij ons bezoekje spelen?
We zullen dat heel fijn vinden.’
Dat jaar was Jeanne niet alleen op kerstavond.

(Naar een verhaal van René Swartenbroeckx)

DOEN

Koeken bakken

Indien de omgeving het toelaat, is de periode van Kerstmis een uitstekende aanleiding om samen met de kinderen iets te bakken. Dit bevordert het vormen van een groep en draagt bij tot het creëren van een goede sfeer.

In de rubriek 'eten', die je op de site vindt onder 'Werkvormen', vind je zeker een geschikt recept.
Indien het recept bij Kerstmis niet voldoet, vind je misschien inspiratie bij: Driekoningen.

Stimuleer de kinderen om nadien anderen van hun werk te laten genieten.

Jongeren

VERDIEPEN

Kerstmaal

Bespreek
- Wat is er nodig om een goed kerstmaal te bereiden?
(= materiële benadering van Kerstmis)


Lees dan de volgende tekst voor:
Weet je wat je nodig hebt voor een goed kerstmaal?
minder kalkoen, minder lichtjes, minder zoetigheid.
Neem je bic en schrijf op
wat je zoal nodig hebt.
Een goed gevulde maat eenvoud en veel menselijkheid,
enkele grammen schaamte
om wat er rondom ons gebeurt aan liefdeloosheid,
en een goed stuk berouw
om wat we konden doen en niet gedaan hebben.
Zoek ook wat goede wil en kruid die met eerlijkheid,
zodat de gezonde bittere smaak niet verloren gaat.
Schraap je pretentie af, je eigenliefde en je lastertong.
Wat overblijft is de kern van het maal:
een kleine, zwakke mens.
Misschien vind je nog wel pitten van geloof,
een beetje vertrouwen in de anderen
en wat vriendschap voor elkaar.
Laat dat allemaal gaar worden.
Je weet: dat duurt wat en het kan pijn doen.
Maar met Kerstmis kun je dan
een mens aanbieden, die smaakt en voedzaam is.
Daar kunnen zieke en zwakke mensen,
mensen die eenzaam zijn en vergeten, opnieuw leven.

En vraagt iemand jou: 'Van wie heb je dit recept?'
Zeg dan heel eenvoudig: 'Van Jezus Christus.
(Naar W. BRUYNINCKX, Tussen gisteren en morgen)


Bespreek
- Vergelijk de tekst met wat op de eerste vraag werd beantwoord.
- Wat is uiteindelijk het belangrijkste met Kerstmis?Een feest met twee kanten

(J.J.H. TYSHEN, Kerstmis: staat u vredig bij de kribbe of bent u kribbig om de kitsch? Werken met kerstverhalen in de klas, in School en godsdienst.)

Vraag de kinderen om de visie die ze hebben op Kerstmis te verbeelden door de binnenkant en de buitenkant van een schoendoos te vullen met elementen die iets met het kerstgebeuren te maken hebben.

Op het deksel komen voorwerpen, teksten, foto's ... die de buitenkant van Kerstmis vormen. Binnenin de doos komt een collage-achtig geheel dat duidelijk maakt waar het met Kerstmis werkelijk om gaat. Eventueel lopen er draden van buiten naar binnen, zodat zichtbaar wordt dat er ook uiterlijkheden zijn die symbool kunnen zijn van iets dat letterlijk en figuurlijk dieper zit.