Loading...
 

Efeziërs 2, 12-22

2 Sluitsteen

Foto © Chantal Leterme (2019)


…page…

Efeziërs 2, 12-22: Jezus, de sluitsteen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1861)

Vroeger kenden jullie Christus niet, en jullie hoorden ook niet bij het volk van Israël. Dus de beloftes van God aan Israël waren niet voor jullie. Jullie leefden in een wereld zonder hoop en zonder God. Jullie waren vreemdelingen. Maar nu geloven jullie in Jezus Christus. Nu horen jullie bij Gods volk, doordat Christus voor jullie gestorven is.

Christus heeft vrede gebracht tussen Joden en niet-Joden. Hij heeft één volk van ons gemaakt. Wij waren elkaars vijanden, maar Christus heeft ons bij elkaar gebracht. Hij is voor ons gestorven. Daardoor zijn de Joodse wetten en regels niet langer nodig om gered te worden. Christus heeft van ons één volk gemaakt, een nieuw volk van christenen. Nu is er vrede tussen Joden en niet-Joden.
Christus is gestorven aan het kruis. Daardoor is het nu weer goed tussen God en de mensen. Joden en niet-Joden vormen nu samen de kerk. Zo heeft Christus een eind gemaakt aan de vijandschap op aarde.
Christus bracht Gods boodschap van vrede aan de mensen in Israël en aan de mensen daarbuiten. Dankzij hem hebben wij allemaal de heilige Geest gekregen. En via de heilige Geest kunnen we nu allemaal bij God, de Vader, komen.

Vroeger waren jullie vreemdelingen, en hoorden jullie niet bij het volk van God. Maar dat is veranderd. Jullie horen er nu wel bij. Jullie zijn Gods kinderen, samen met de andere christenen.
Alle christenen samen vormen een eenheid: de heilige kerk van Christus. Je kunt het vergelijken met een gebouw. Het fundament van het gebouw is dan de boodschap van de apostelen en de profeten. Jullie zijn de stenen in de muren. En de belangrijkste steen, die het hele gebouw op zijn plaats houdt, dat is Jezus Christus. Hij zorgt ervoor dat de kerk groeit. En dat God zelf in de kerk aanwezig is door de heilige Geest.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Bedenk dat jullie vroeger gescheiden waren van Christus,
en niet hoorden bij het volk van Israël
en ook niet bij de verbondsgeloften.
Jullie leefden in een wereld zonder hoop en zonder God.

Maar jullie die toen veraf waren,
zijn nu in Christus Jezus dichtbij gekomen,
door zijn bloed.
Want Hij is onze vrede,
Hij heeft die twee werelden een gemaakt,
en de scheidingsmuur neergehaald,
door in zijn vlees de vijandschap,
de wet met haar geboden en voorschriften,
buiten werking te stellen.

Hij heeft vrede gesticht door in zichzelf
uit de twee een nieuwe mens te maken,
en beiden in een lichaam met God te verzoenen door het kruis,
waaraan Hij de vijandschap heeft gedood.
Hij kwam om de vrede te verkondigen aan jullie die veraf waren
en vrede aan hen die dichtbij waren.

Dankzij Hem hebben we beiden door één Geest toegang tot de Vader.
Zo zijn jullie dus geen vreemdelingen en vluchtelingen meer,
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,
met als sluitsteen Christus Jezus zelf.
Hij is het, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt.
In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer.
In Hem worden ook jullie mee opgebouwd
tot een plaats waar God woont door zijn Geest.Stilstaan bij …

Twee werelden
Paulus kan hiermee bedoelen: de wereld van het jodendom en die van het heidendom, of ook: de wereld van God en die van de mens.

Scheidingsmuur
Een mogelijke allusie op de Wet met haar geboden en voorschriften die een verbondenheid tussen Joden en heidenen onmogelijk maakte.