Loading...
 

Ester 1, 1-21

Ester 1, 1-21: De koningin wil niet optreden

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen Ahasveros koning was van Perzië, stond zijn troon in Susan.
Toen hij drie jaar koning was, organiseerde hij een feestmaal voor de belangrijkste mensen van zijn land en zijn dienaren. Dagen na elkaar zagen die de rijkdom en de stralende pracht van hun koning. Daarna gaf de koning voor elke inwoner van Susan een feest van zeven dagen in de binnentuin van het koninklijk paleis. Witte en paarse linnen stoffen, hingen met koorden aan zilveren ringen, die vastzaten aan albasten zuilen. Op een vloer van marmer en kostbare stenen stonden sofa's van goud en zilver. Er werd overvloedig wijn geschonken in gouden bekers. Op de zevende dag vroeg de koning, die vrolijk was geworden door de wijn:
'Laat koningin Wasti komen, getooid met haar koninklijk diadeem. Zo kan iedereen in het land zien hoe mooi zij is.'
Maar koningin Wasti weigerde. De koning was verontwaardigd en vroeg aan de wijzen van zijn land: 'Wat moet er met de wet gebeuren
nu koningin Wasti niet gehoorzaamd heeft aan het bevel van de koning?'
Eén van de wijzen, zei: 'Koningin Wasti heeft niet alleen tegenover de koning misdaan, maar ook tegenover alle belangrijke personen van het hele land. Want als de vrouwen dit horen, zullen zij op hun mannen neerkijken. Er daar zal veel ruzie van komen! Misschien moet u een decreet uitvaardigen, dat geschreven wordt als een wet van Perzië en Medië, zodat het onherroepelijk wordt. Daarin moet staan: Wasti mag niet meer verschijnen voor de koning. Hij zal haar koninklijke waardigheid geven aan een vrouw, die beter is dan zij. Als dat decreet bekend wordt in heel het rijk, dan zullen alle vrouwen hun mannen respecteren, van hoog tot laag.'
De koning vond dit een goed voorstel en liet brieven versturen naar alle provincies van zijn koninkrijk.Stilstaan bij …

Ahasveros
Men vermoedt dat dit de Hebreeuwse naam is van Xerxes I, een Perzische koning die regeerde van 485 tot 465 voor Christus over het Perzische rijk dat zich uitstrekte van India tot Griekenland en dat in 330 voor Christus veroverd werd door Alexander de Grote.
De naam Ahasveros zou ook kunnen slaan op: Ataxerxes II.
Xerxes Darius

Xerxes staat op deze stenen plaat achter zijn vader Darius I. De plaat werd gevonden in Persepolis, een belangrijke stad in Perzië


Van Indië tot Ethiopië
Zo wordt wellicht in deze tekst de grootte van het Perzisch rijk weergegeven.
Esther Persian Empire

Deze (Engelstalige) kaart geeft een idee van de grootte van het Perzische Rijk ten tijde van koningin Ester.


Susa
In deze stad, de vroegere hoofdstad van Elam, liet de Perzische koning Darius I, de vader van Ahasverus, een winterpaleis bouwen. Klik hier voor meer info over deze stad.
Susa (Shushan) lag redelijk centraal in het rijk (staat met rode letters op de kaart hierboven).

Wijzen
Astrologen die de Perzische koningen adviseerden.

Wet van Meden en Perzen
Deze uitdrukking wil zeggen dat over een bepaalde afspraak of regel niet te discusiëren valt.
In het Perzische rijk kon een wet die eenmaal gemaakt was, niet gewijzigd worden, ook niet door de koning. Het was de bedoeling om zo het recht te beschermen.

Bij de tekst

Ken je taal

Dat is geen wet van Meden en Perzen
Deze uitdrukking betekent: 'dat is geen strikte regel', 'dat is iets waar je van af mag wijken'.
In het boek Ester en ook in het boek Daniel is er sprake van een wet van Meden en Perzen, een regel of vaste wet die geen afwijking toelaat en waartegen geen verhaal is; een wet die nooit aangepast wordt.Gouden bekers

Een groot aantal gouden drinkbekers uit het oude Perzië zijn bewaard. De bekers waren duidelijk geen massaproductie: elk stuk is uniek.

Gouden Rhyton

Gouden beker (Ekbatana)


Bijbel en kunst

M. GOTTLIEB

Ahasverus, wegdromend (1876)

5 Maurycy Gottlieb Ahasverus Wandering 1876

Nationaal Museum, Krakau


De jood-Poolse schilder Maurycy (Mosjee) Gottlieb (1856 - Krakau, 17 juli 1879) die op 23-jarige leeftijd overleed, liet meer dan 300 werken na.
In dit werk schilderde hij zichzelf als Ahasverus, de Perzische koning uit het boek Ester.E. LONG

Koningin Wasti weigert in te gaan op de wens van de koning

5 LONGVashtiRefusestheKingsSummons

Werk van de Engelse kunstschilder Edwin Long (1829 – 1891)