Loading...
 

SUSA

2 King's Apartments Apadana Susa

SUSA

Foto: Wikipedia


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaart
De stad Susa (ook: Suza, Susan, Schuschan, Sjoesjan, Soesa, Shush of Sjoesj) lag in de oudheid op ongeveer 250 km ten oosten van de Tigris.Meer over Susa

Susa werd waarschijnlijk gesticht rond 4000 voor Christus. Er zijn zelfs sporen van bewoning die teruggaan tot 7000 voor Christus.

Susa was de vroegere hoofdstad van Elam, een rijk ten oosten van Babylonië. De stad werd veroverd door Assyriërs, Babyloniërs en Grieken en werd zeker driemaal vernietigd:
. in 647 voor Christus
door Assurbanipal, koning van Assyrië. Die overwinning deed zo'n grote aanslag op de reserves van Assyrië dat het mee de ondergang van het rijk veroorzaakte.
. in 638 na Christus
door moslims bij de verovering van het Perzische rijk.
. in 1218 na Christus
door invallende Mongolen. Daarna werd de stad niet meer heropgebouwd.


In de stad stond de tempel van een van de belangrijkste goden van Elam: Inšušinak (= God van Susa).


Susa was een van de vier hoofdsteden van het Perzische rijk. Babylon was de oostelijke hoofdstad, Ekbatana de noordelijke hoofdstad, Persepolis de westelijke hoofdstad en Susa de zuidelijke hoofdstad. Onder Darius I werd Susa de administratieve hoofdstad van het Perzische rijk, dat in de wintermaanden als koninklijke residentie werd gebruikt.Actuele situatie

Susa is nu een ruïnestad bij Shush (Sjoesj) een levendig dorp in Iran, waar sjiieten en Perzische joden het graf van de profeet Daniël eren.

Wetenswaardigheden

De stèle van Hammurabi

De tien geboden in de Bijbel vertonen veel overeenkomsten met de codex die Hamurabi, de koning van Babylon (ca 1792-1750) had opgesteld. Die codex werd gegraveerd op een bijna 3m hoge stèle, die
in de18e eeuw voor Christus in Babylon werd opgericht.
De Elamitische koning Shutruk-Nahhunte maakte die wetzuil buit in een campagne tegen Babylon en nam die mee naar Susa.
Franse archeologen vonden die in 1901 bij opgravingen te Susa.
Daarop staat koning Hamurabi rechtop en ontvangt aanwijzingen van de god Marduk die neerzit. Onder hun voeten is de codex te lezen.VIP's in Susa

Darius I

Toen Susa de hoofdstad was van Perzië, liet Darius I, de vader van Ahasveros (Xerxes), er een luxueus paleiscomplex bouwen, dat de winterresidentie werd van de Perzische koningen. Opgravingen legden de toonkamer, de harem en een ‘paradijs’ (= tuin) bloot. In de ruïnes vond men een inscriptie waarop stond dat het paleis werd opgericht door Darius en voltooid door Artaxerxes.
Dit kan het paleis geweest zijn waarin Ester als koningin verbleef.Ester

Ester, een dochter van Joodse ballingen, zou een vrouw geweest zijn van koning Ahasveros (Xerxes).
In de Bijbel is een heel boek aan haar gewijd.De profeet Daniël

De profeet Daniël zou in Susa geleefd hebben tijdens de Babylonische ballingschap van Juda (zesde eeuw voor Christus). Hij zou na zijn dood begraven zijn in de buurt van Susa (Shush-Daniel). Zijn tombe staat in een gebouw dat opvalt door een ongebruikelijk witte kegel. Maar ... in het Midden-Oosten zijn er nog vijf andere plaatsen, waarvan men zegt dat de profeet Daniël er begraven ligt. Susa / Shush is wel de meest bekende.Nehemia

Nehemia woonde in Susa tijdens de Babylonische ballingschap van Juda (zesde eeuw voor Christus), waar hij als wijnproever en schenker aan het hof van koning Artaxerxes I een vertrouwensfunctie had.
In 446 voor Christus hoorde hij dat het slecht ging met de Joden in Juda. Daarom rouwde en vastte hij dagenlang. Toen de koning dat opmerkte vroeg Nehemia hem om Jeruzalem te mogen heropbouwen. De koning stemde toe. Nehemia voltooide dit in zes maanden. Daarna bleef hij dertien jaar in Jeruzalem als laatste Perzisch landvoogd.

Susa in de Bijbel

Oude Testament

. Ester
. Nehemia 1, 1
. Ezra 4, 9