Loading...
 

Ester 8, 1-17

Ester 8: Het joodse volk wordt gered

De tekst

Dichter bij de tijd

(BBewerking: C. Leterme)

Nog diezelfde dag gaf koning Ahasveros het huis van Haman aan koningin Ester, die daarna aan Mordekaï vroeg om voor dat huis te zorgen.
Ook gaf de koning aan Mordekai de toelating om bij hem te mogen komen, want Ester had verteld dat hij haar neef was. De koning gaf hem ook de ring, die hij van Haman had genomen.

Toen knielde Ester neer voor de koning en smeekte onder tranen om iets te doen tegen het vreselijke plan van Haman om de joden te doden.
De koning reikte Ester de gouden scepter. Ester stond op, ging voor de koning staan en zei: 'Als u het wilt, dan kunt u een nieuwe brief schrijven zodat de brieven van Haman niet meer geldig zijn. Hij schreef die om in alle provincies van het rijk de joden uit te roeien. Ik kan mijn volk laten doden.’
Koning Ahasveros zei tegen de koningin en tegen Mordekai: 'Ik heb het huis van Haman aan Ester gegeven en Haman aan de paal laten ophangen, omdat hij de joden wilde doden. Schrijf nu maar zelf wat u voor de joden goed vindt. Doe dat in mijn naam en verzegel dat met mijn ring, zodat het een wet wordt.'

Schrijvers van de koning werden ontboden. Mordekai liet hen in naam van de koning een decreet schrijven voor de joden en voor alle belangrijke personen uit het rijk. Dit liet hij verzegelen met de ring van de koning. Daarna stuurde hij afschriften ervan met de ijlboden, die op de bliksemsnelle paarden van de koning wegstoven in alle richtingen van het land.
De koning stond de joden in alle steden toe om zich te verenigen en zichzelf te verdedigen. Ze mochten op de dertiende van de twaalfde maand elk leger dat hen zou aanvallen, uitroeien en zij mochten hun bezittingen plunderen. Ook in de vesting van Susan werd de wet uitgevaardigd.
Toen Mordekai bij de koning wegging, was hij gekleed in een koninklijk gewaad van wit en purper linnen, met een grote gouden kroon en een prachtige mantel.
Voor de joden werd het een dag van licht, vreugde en gejuich. Het was feest. Veel bewoners van het land gingen de God van de joden vereren, want ze hadden schrik voor de joden.Stilstaan bij ...

Ring
De ring van de koning in deze tekst was een zegelring, een teken van zijn macht, waarmee de koning een tekst tot een officieel document kon maken en het de kracht geven van een wet. Net zoals men nu een handteken gebruikt om een tekst officieel te maken. Met zo’n ring werd een afdruk gemaakt in was of in klei.
Als de koning zo’n ring aan iemand gaf, wilde dat zeggen dat die persoon koninklijke macht kreeg. Die kon dan dingen besluiten in naam van de koning.

Twaalfde maand
In de joodse kalender valt de twaalfde maand, die adar genoemd wordt, in het voorjaar.

Wit en purper / blauw
Nationale kleuren van Perzië.

Bij de tekst

Zegelring Zegel Verzegelde Brief Zegel Onder Een Document
Zegelringzegelverzegelde briefverzegeld document


Bijbel en kunst

AZOR


5 Azor Ester Ahasverus

Suggesties

Kleine kinderen

DOEN

Kleuren


4 Kleurplaat

Grote kinderen

SPREKEN MET HET LICHAAM

Knielen

Bespreek:
- Wanneer gaan mensen knielen?
(om zich kleiner te maken, om gemakkelijk aan iets op de grond te kunnen – bijvoorbeeld als iets onder een kast gerold is)

Koningin Ester
In het verhaal van Ester knielt zij voor de koning.
- Wat zou ze daarmee willen duidelijk maken?

- Ken je nog andere situaties waarbij mensen knielen?
(Sommige mensen knielen als ze in een kerk komen; In het oosten knielen mensen in een tempel)
- Waarom zouden ze dat doen?
(Doorgaans is knielen een uiting van eerbied. Soms is het een uiting van onderdanigheid)