Loading...
 

Exodus 15, 8-10.12.17

2 Water

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Exodus 15, 8-10.12.17: Het lied van Mozes II

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 105-106)

U hebt het water weggeblazen.
De hoge golven stonden plotseling stil.
Ze stonden rechtop als een muur, midden in de zee.
De farao zei: ‘Ik ga dat volk achterna!
Ik zal ze inhalen, die Israëlieten, ik zal ze grijpen!
Alles pak ik van ze af.
Ze zullen weer mijn slaven worden,
ik zal ze dwingen met mijn zwaard!’
Maar u hebt het water over de vijanden heen geblazen.
Ze verdronken in de diepe zee,
ze zonken als stenen naar de diepte.

Door uw macht zijn de vijanden voor altijd verdwenen,

U brengt uw volk naar de berg Sion. Daar wilt u hen laten wonen.
Daar woont u ook zelf, Heer, op uw heilige berg.
Daar is de tempel, die u zelf hebt gebouwd.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Door de adem van je neus steeg het water,
de golven bleven staan als een dam.
De diepte verstijfde, midden in de zee.
`Ik ga ze achterna,' zei de vijand, `ik haal ze in.
de buit zal ik delen, ik word van hen verzadigd.
Ik trek mijn zwaard, mijn hand roeit hen uit.’
Maar Je hebt geblazen, de zee golfde over hen heen.
Ze zonken als lood in de machtige vloed.

Je strekte je hand en de aarde verslond hen.

Jij hebt hen gebracht,
Jij hebt hen geplant op de berg die jouw plek is,
waar Jij, God, je woning hebt gevestigd,
het heiligdom, Heer, dat je hand heeft gemaakt.Stilstaan bij …

Dam / Muur
In de oudste tekst over de doortocht door de Rode Zee is er sprake van een sterke oostenwind die de grond doorwaadbaar maakte. Door te zingen over een dam, een muur, wil de schrijver van dit lied de grootheid van God groter en duidelijker maken.
Heel de nacht liet God de zee door een sterke oostenwind terugwijken. Zo konden de Israëlieten over de droge bodem de zee doortrekken.

Suggestie

Grote kinderen

VERTELLEN

Halleluja

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode 2007, p. 231)

Iemand zat op een bank in het park de Bijbel te lezen.
Hij was zo enthousiast, dat hij regelmatig riep:
‘Halleluja, loof de Heer.’
Een bijbelgeleerde kwam voorbij en vroeg wat hij las.
‘Het boek Exodus.
Dat gaat over Mozes die met de joden uit Egypte trok.
Ik lees juist dat God de zee gesplitst heeft
zodat het joodse volk
er door kon gaan.’
De geleerde zei hierop:
‘Weet je dan niet
dat er op die plek hooguit 10 cm water stond.’

De man bleef teleurgesteld achter op zijn bank.
Na een tijd besloot hij om verder te lezen.
Even later weerklonk:
‘Halleluja, loof de Heer.’
De geleerde hoorde het nog net,
keerde terug en zei:
‘Ik heb je zojuist uitgelegd wat er toen gebeurde.
Ben je dat dan nu reeds vergeten?’
De man schudde zijn hoofd en zei:
‘Integendeel, ik ben heel blij met uw uitleg.
Het is toch fantastisch!
Maar 10 cm water
en daarin komt een heel leger om.’