Loading...
 

Ezechiël 43, 1-7a

2 C. Leterme Goudenpoort 2012
Foto © Chantal Leterme (2012)


…page…

Ezechiël 43, 1-7a: God keert terug

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Daarop bracht de man me weer naar de oostpoort.
En zie: vanuit het oosten zag ik de God van Israël
in al zijn heerlijkheid verschijnen,
met een geluid als het gebulder van machtige wateren
en een schittering die heel de aarde in gloed zette.

Het visioen dat ik zag, leek op het visioen dat ik had,
toen God de stad kwam verwoesten
en op mijn visioen bij het Kebarkanaal.
Ik wierp mij plat op de grond.

De heerlijkheid van God ging de tempel binnen door de oostpoort.
Toen hief een geest mij op en bracht mij naar de binnenhof
en ik zag dat heel de tempel vol was van de heerlijkheid van God.
En terwijl de man nog steeds naast mij stond,
hoorde ik dat iemand vanuit de tempel tegen me sprak.
Hij zei: 'Mensenkind, hier zet Ik mijn troon,
hier is mijn verblijfplaats,
hier zal Ik voor altijd bij de Israëlieten wonen.'Stilstaan bij …

Oostpoort
Het was door deze poort dat God de tempel had verlaten (Ezechiël 10, 19; 11, 22-23).
Deze poort was de oostelijke toegang tot het tempelplein. Ze wordt ook de ‘Gouden poort’ genoemd en maakt nu deel uit van de stadsmuur van Jeruzalem. Omdat men vreesde dat de Messias door die poort terug zou keren liet het toenmalige islamitisch bestuur van Jeruzalem in 1530 die poort dichtmetselen.

Visioen
Een visioen is als een droom. Een droom die iets zegt over wat God te zeggen heeft aan de mensen.
In deze tekst verwijst Ezechiël naar eerdere visioenen (Ezechiël 1 en 8-13).

Kebarkanaal
Wellicht het kanaal dat van de Eufraat ten noorden van Babylon liep en dicht bij de stad Nippur weer in de rivier stroomt. Het was aan dit kanaal dat de ballingen uit Juda woonden.

Plat op de grond werpen
Uiting van respect.

Bij de tekst

Het boek Ezechiël

De hoofdstukken 10-48 die inhoudelijk het hoogtepunt vormen van het boek Ezechiël, werden later geschreven dan de andere (573 voor Christus).
In het begin schreef Ezechiël over een visioen van God op de vlakten van Babylon.
Op het einde van zijn boek schrijft hij over een visioen waarbij God triomferend terugkeert naar de nieuwe tempel in Jeruzalem. Een visioen dat duidelijk maakt dat God terug is onder zijn mensen.