Loading...
 

Feest: Sint-Petrusstoel te Rome

C. Leterme Rome 2018

Foto © Chantal Leterme (2019)


…page…

Feest

Eerst was Petrus bisschop in de Syrische stad Antiochië. Later 'zetelde' hij als bisschop te Rome, de hoofdstad van het toenmalige Romeinse Rijk. Zijn opvolgers, die sinds de 5e of 6e eeuw paus genoemd worden, 'zetelen' dus op de stoel van Petrus, de eerste van de apostelen.

Het feest viert dat Petrus zich als bisschop vestigde in Rome, wordt al gevierd sinds de 4e eeuw.
Het wordt gevierd op 22 februari.

Petrus Rome
Op die dag wordt ook het beeld van Petrus in de Sint-Pietersbasiliek aangekleed alsof hij een zetelende paus is.

Geschiedenis

Al in de derde eeuw vertelt men dat in Rome de stoel te zien is ‘waar Petrus werkelijk op had gezeten’. Het zou gaan om een houten stoel die met ivoor werd ingelegd, en die senator Pudens aan Petrus als geschenk zou gegeven hebben. Die stoel zou Petrus gebruikt hebben als hij predikte.

Tussen 1647 en 1653 werd die stoel verwerkt in een reliekhouder die Bernini maakte boven het altaar in de apsis van de Sint-Pietersbasiliek te Rome.

De 'stoel' Van Petrus

Wetenschappelijk onderzoek in 1977, toonde aan dat de stoel in de reliekhouder wel erg oud is maar niet uit de eerste eeuw na Christus. Natuurkundig onderzoek wees uit dat het hout van de stoel afkomstig van een boom die nog groeide na 800.
Vandaag denkt men dat de houten troon waarschijnlijk een geschenk was van de Heilig-Roomse keizer Karel de Kale aan de paus toen hij Rome in 875 bezocht.

Sint-Petrusstoel en kunst

A. DI CAMBIO

Petrus (13e eeuw)

Wikipedia Petrus St Pieters Rome

Bronzen beeld in de Sint-Pietersbasiliek, Rome


Werk van Arnolfo di Lapo. Hij was beter bekend als Arnolfo di Cambio (1232 - 1302/1310), een beeldhouwer en architect uit Firenze.
Het bronzen beeld, waarvan de tenen afgesleten zijn door de aanraking van vele pelgrims, wordt elk jaar op 22 februari aangekleed als paus (zie hoger).

BERNINI

Reliekhouder (1647 - 1653)
Interior9hcathedrapetri

De barokke schrijn van de Cathedra Petri dat zich bevindt boven het altaar in de apsis van de Sint-Pietersbasiliek te Rome heeft de vorm van een stoel. Hierin wordt de houten stoel bewaard die Petrus zou gebruikt hebben.
Naast ‘de stoel’ staan beelden van de Griekse en Latijnse kerkvaders Athanasius en Ambrosius (links) en (rechts) Johannes Chrysostomus en Augustinus.
Boven het altaar en Bernini's reliekhouder staat op een gouden fries in zwarte letters een zin die verwijst naar de functie van Petrus als bisschop van Rome:
Links in het Latijn: ‘O herder van de Kerk, gij weidt alle lammeren en schapen van Christus.’
Rechts in het Grieks: ‘Gij weidt de lammeren, gij laat de kudde van Christus grazen.’