Loading...
 

Handelingen 11,1-18

2 Laken

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Handelingen 11,1-18: De droom van Petrus

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1738-1739)

De apostelen en de gelovigen in Judea hoorden dat er nu ook niet-Joden geloofden in het goede nieuws. Dat vonden ze niet goed. Toen Petrus terugkwam in Jeruzalem, zeiden ze tegen hem: ‘Je bent op bezoek geweest bij mensen die niet besneden zijn. Je hebt zelfs samen met hen gegeten. Dat mag niet volgens de wet!’

Toen vertelde Petrus precies wat er allemaal gebeurd was. Hij zei: ‘Ik was in de stad Joppe. Terwijl ik daar aan het bidden was, kreeg ik een droom. Ik zag iets dat leek op een groot laken. Het kwam uit de hemel naar beneden en werd aan vier punten vastgehouden. Het kwam vlak bij me. Toen ik goed keek, zag ik in het laken alle soorten dieren die er op de wereld zijn: grote dieren, kleine dieren, wilde dieren en ook allerlei vogels.
Toen zei een stem: ‘Sta op, Petrus. Slacht deze dieren en eet ze op.’ Maar ik zei: ‘Dat doe ik niet, Heer. Want ik heb nog nooit iets gegeten dat volgens de wet onrein is.’ Weer hoorde ik een stem uit de hemel. De stem zei: ‘Wat God rein noemt, mag jij niet onrein vinden.’ Dat gebeurde drie keer. En toen ging het laken weer omhoog de hemel in.

Direct daarna stonden er drie mannen voor het huis waar ik was. Ze kwamen uit Caesarea, en waren gestuurd om mij te halen. De heilige Geest zei tegen mij dat ik zonder aarzelen met de mannen mee moest gaan. Ook de zes gelovigen uit Joppe die hier nu zijn, gingen mee. En samen zijn wij naar het huis van Cornelius gegaan.
Daar vertelde Cornelius ons dat hij in zijn huis een engel gezien had. Die engel had gezegd: ‘Stuur een paar van je mannen naar Joppe om Simon Petrus te halen. Simon Petrus zal je vertellen hoe jij en je mensen gered kunnen worden.’
Ik begon dus te vertellen over Jezus. Toen kwam de heilige Geest in Cornelius en de mensen in zijn huis. Net zoals dat eerst bij ons is gebeurd.
Toen dacht ik aan de woorden van de Heer. Hij heeft gezegd: ‘Johannes doopt met water. Maar jullie zullen gedoopt worden met de heilige Geest.’ Cornelius en zijn mensen zijn gaan geloven in de Heer Jezus Christus. Net zoals wij. En God heeft zijn heilige Geest ook aan hen gegeven. Dan kan ik God toch niet tegenhouden?’
Toen de gelovigen in Jeruzalem dat allemaal gehoord hadden, waren ze gerust. Ze dankten God en zeiden: ‘God geeft dus ook aan andere volken de kans om een nieuw leven te beginnen en gered te worden.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De apostelen en de broeders in Judea hoorden
dat ook de heidenen het woord van God aanvaardden.
Toen Petrus terug in Jeruzalem kwam, verweten joodse gelovigen hem:
‘Je bent in een huis van mensen gegaan, die geen jood waren,
En je hebt samen met hen gegeten.’
Toen vertelde Petrus hun wat er precies was gebeurd. Hij zei:
‘Ik was in stad Joppe aan het bidden, toen ik een visioen kreeg:
een voorwerp, in de vorm van een groot laken,
werd aan vier punten uit de hemel neergelaten tot vlak bij mij.
Ik keek er aandachtig naar en zag viervoetige dieren,
wilde beesten, kruipende dieren en vogels.
Ik hoorde ook een stem die tegen me zei: Kom Petrus, slacht en eet.
Maar ik zei: In geen geval Heer,
want nooit kwam er iets in mijn mond dat onheilig of onrein is.
Ik hoorde de stem uit de hemel een tweede keer. Die zei:
Wat God rein heeft verklaard, mag je niet als onheilig zien.
Dit gebeurde drie keer. Daarna werd alles weer de hemel ingetrokken.
Onmiddellijk daarop stonden drie mannen voor het huis, waar ik was.
Ze waren uit Caesarea naar mij gestuurd.
De Geest zei me dat ik zonder aarzelen met hen moest meegaan.
Ook deze zes broeders gingen met mij mee
en wij gingen in het huis van die man, die ons had laten komen.
Hij vertelde dat hij een engel in zijn huis had zien staan die zei:
Stuur iemand naar Joppe om Simon te halen,
die men ook Petrus noemt.
Hij zal jullie zeggen hoe jij en iedereen bij je thuis redding kunt vinden.
Ik begon net te spreken, toen de Heilige Geest op hen neerkwam,
net zoals in het begin ook op ons.
Toen dacht ik terug aan wat Jezus zei: ‘Johannes doopte in water,
maar jullie zullen gedoopt worden in de Heilige Geest.
Als God hun nu dezelfde gave gegeven heeft als aan ons,
die reeds geloofden in de Heer Jezus Christus,
hoe kon ik dan God tegen houden?’
Toen ze dat hoorden, waren ze gerustgesteld
en loofden ze God met de woorden:
‘Zo heeft God ook de heidenen de kans gegeven
om zich te bekeren en leven te krijgen.’Stilstaan bij …

Broeders
De eerste christenen noemden elkaar broeders en zusters.

Joppe (huidig Jaffa)
Stad aan de Middellandse zee. Vroeger was Joppe de haven die Jeruzalem bevoorraadde.

Onrein
Petrus moest, volgens de joodse wet, elk contact met mensen van andere volken mijden. Die waren voor de joden ‘onrein’, omdat zij door de verering van vele goden, het geloof in de ene God in gevaar konden brengen.
Onrein = wat niet past bij de joodse manier van leven.

Caesarea
Stad die door Herodes de Grote werd gebouwd. Ze werd de belangrijkste haven van Palestina en de residentie van de Romeinse gouverneurs van Judea. De joden waren er in de minderheid.
Lees meer

Heilige Geest
Dat de Heilige Geest neerkomt op Cornelius, zijn gezin, zijn vriendenkring maakt duidelijk dat de liefde van God geen grenzen kent.

Bij de tekst

Een boodschap zonder grenzen!

Petrus moest, volgens de joodse wet, elk contact met mensen van andere volkeren mijden. Deze volkeren werden als ‘onrein’ beschouwd, omdat zij door hun verering van vele goden, het geloof in de ene God in gevaar konden brengen. Maar Petrus doorbrak deze joodse reinheidsvoorschriften. Naar het voorbeeld van Christus (Hij raakte melaatsen aan, ging om met tollenaars, prostituees, Samaritanen; at met zondaars...) weigerde hij mensen vast te zetten op hun afkomst of op hun gedrag.
Met de bekering van de man uit Casarea wordt duidelijk dat het woord van God ook voor niet-joden bedoeld is en dat bij de volgelingen van Christus plaats is voor iedereen, ook voor wie geen jood is.
Dat God zelf achter deze gebeurtenis staat, maakt Lucas duidelijk met de woorden: engel, visioen, Geest.Handelingen 10

In deze tekst vertelt Petrus de gebeurtenissen die eerder in Handelingen 10 beschreven werden.

Bijbel en kunst

D. FETTI

Het visioen van Petrus (1619)
Domenico Fetti (Rome 1589 – Venetië 1623) was een Italiaans kunstschilder (barok) die behoorde tot de school van Venetië.

Domenico Fetti Peter's Vision Of A Sheet With Animals Kunsthistorisches Museum Wien

Petrus (gewikkeld in een gele mantel) ligt te slapen. Wat hij droomt wordt boven zijn hoofd uitgebeeld.

Suggesties

Grote kinderen

ONDERZOEKEN

Inleidend gesprek op de Bijbeltekst

Iedereen is anders. Om dat duidelijk te maken stel je de volgende vragen:
- wat eet je graag?
- wat vindt je mama leuk?
- waar kan je papa niet tegen?
- wat mag bij jou thuis wat bij anderen niet mag?
- wat mag je thuis niet doen, wat bij anderen wel mag?

Dit gesprek toont aan dat mensen niet alleen uiterlijk verschillen, maar ook andere gewoontes, gebruiken en afspraken kennen.
Zo eten gelovige moslims en joden geen varkensvlees.
Dat was ook al zo voor de joden tweeduizend jaar geleden:
zij mochten niet bij iemand aan huis komen die geen jood was en bijvoorbeeld varkensvlees at.
BELEVEN

In de stappen van Jezus

Materiaal
Groot blad papier waarop de kinderen voetstappen tekenen, van de ene hoek naar de andere.
Eventueel kan het ook met krijt op de grond.


Als Petrus naar de man in Caesarea gaat, stapt hij in de voetsporen van Jezus.
Hij doet dan wat Jezus ook gedaan heeft.

Wat doen mensen, volgens jou, als een echte vriend van Jezus willen zijn?
Teken / Schrijf het op deze voetsporen.