Loading...
 

CAESAREA

C. LetermeIsraël Mei 2012 1000

CAESAREA MARITIMA

Foto © Chantal Leterme (Israël - 2012)


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaartje

Caesarea (Maritima) was een havenstad aan de Middellandse Zee, halfweg tussen Tel Aviv en Haifa. Onder de heerschappij van de Romeinen was het ook een regeringscentrum.Over de naam van de stad

In Caesarea is de naam 'Caesar' te lezen, een naam die sinds Julius Caesar aan alle keizers als titel werd gegeven.
Tussen 22 en 10 voor Christus gaf Herodes de Grote de naam Caesarea aan de stad ter ere van keizer (caesar) Augustus. Omdat er toen nog veel andere plaatsen Caesarea genoemd werden, voegde men er Maritima aan toe. In het Nederlands klinkt dat dan als: 'Caesarea aan zee'.
Voordien heette de stad 'Strato's Toren'.Meer over Caesarea

Caesarea (Maritima) was een kleine havenstad die in de vierde eeuw voor Christus door Fenicische kooplui werd gesticht.
Maar Herodes de Grote, die in 37 voor Christus tot koning van Judea werd gekroond, liet 'Strato' Toren' van 22-10 voor Christus uitbouwen tot een imposante stad en haven. Dit was grotendeels te danken aan de doorbraak van de technologische mogelijkheden uit zijn tijd.
Het grote probleem bij het uitbouwen van Caesarea was het geringe aantal waterbronnen in de stad. Dit loste men op door de bouw van twee aquaducten. Eén ervan bracht water van de zuidelijke hellingen van de Karmelberg op 9 km van de stad.

Ten tijde van de Romeinen was Caesarea de belangrijkste zeehaven van Judea met plaats voor driehonderd schepen. Het regeringscentrum werd ondergebracht in het vroegere paleis van koning Herodes.
De haven van Caesarea was heel groot en ommuurd, zodat de schepen beschermd waren tegen stormen en de haven niet kon dichtslibben.


Na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus, werd Caesarea de hoofdstad van het land.


Intussen kwam er een christelijke gemeente tot stand die zo uitbreide, dat Caesarea een bisschopsstad werd.

In 195 na Christus werd in Caesarea het concilie gehouden waarop men besliste om Pasen altijd op een zondag te vieren.


In de dertiende eeuw was Caesarea de basis van de kruisvaarders.


In 1291 werd Caesarea volledig verwoest. Zuilen en steenbrokken werden gebruikt bij de bouw van andere steden.Paulus en Caesarea

Vooraleer Paulus naar Rome werd gebracht, hield procurator Felix hem twee jaar gevangen in Caesarea.
‘Gevangen gehouden worden’ was toen een soort huisarrest: Paulus mocht het huis niet verlaten, maar kon er wel iedereen ontvangen die hij wou. Zo had hij regelmatig contact met Lucas (die het derde evangelie schreef) en met presbyters (letterlijk vertaald: ‘ouderen’. Van dit woord is het woord ‘priester’ afkomstig).Actuele situatie

Caesarea Theater Palace Hippodrome Harbor Aerial From South Ws011215992

Foto: Bible places


In 1956 begon men met de opgravingen van de oude stad. Daarbij vond men een steen waarop de naam 'Pontius Pilatus' staat. Dit werd de archeologische bevestiging van het bestaan van de gouverneur die Jezus veroordeelde tot de dood op een kruis.

Wetenswaardigheden

Herodes de Grote, een groot bouwheer

Tussen 22 en 10 voor Christus werd Caesarea de belangrijkste haven van Palestina, met plaats voor driehonderd schepen. Die haven was de grootste van het oostelijk Middellands zeegebied en was zelfs groter dan die van Athene.Paleis

C. Leterme Israël 2012 08676

Foto © Chantal Leterme (Israël - 2012)


Aan de kust bouwde Herodes een paleis, waar hij verbleef tijdens de zomer.
Bij dit paleis hoorde een zwembad met bijna olympische afmetingen. Waterkanalen vanaf de kust tonen aan dat het zwembad gevuld was met zoet water. Op een vierkante sokkel in het midden stond waarschijnlijk een standbeeld.
Op de voorgrond van deze foto zijn prachtige mozaïeken te zien die een sierlijke eetkamer sierden.
De muren van het paleis werden gepleisterd en geschilderd om het effect van fijnere steen te geven.
Naast het hier getoonde onderste terras was er het bovenste terras van het paleis met administratieve gebouwen, een binnenplaats met zuilengalerijen en tuinen.Stad

In de stad bouwde Herodes een agora, verschillende tempels, een theater en een hippodroom met zicht op de zee.

C. Leterme Israël 2012 08690

Foto © Chantal Leterme (Israël - 2012)
Theater

Herodes de Grote liet tusse 22-10 voor Christus te Caesarea een theater bouwen. Dat werd ruim vijf eeuwen gebruikt en verschillende keren uitgebreid. Vanaf de 6e eeuw raakte het gebouw in verval.
Halfweg de twintigste eeuw werd het terug opgegraven en gerestaureerd.

C. Leterme Israël 2012 08671

Foto © Chantal Leterme (Israël - 2012)
Aquaduct

Omdat Caesarea aan zee geen natuurlijke waterbron had, liet Herodes een aquaduct bouwen om water aan te voeren uit bronnen die ongeveer elf kilometer verderop aan de voet van de berg Karmel liggen. Dit aquaduct heeft een helling van 20 cm per km.

C. Leterme Israël 2012 08653

Foto © Chantal Leterme (Israël - 2012)
Residentie van de procurator

Toen Judea in 6 na Christus een Romeinse provincie werd, werd Caesarea de residentie van de Romeinse procuratoren (o.a. Pontius Pilatus, Felix, Festus), die in het Nieuwe Testament vernoemd worden in de evangelies en de Handelingen van de apostelen.Belangrijke personen in Caesarea

Pontius Pilatus

De Romeinse gouverneur Pontius Pilatus, bracht het grootste deel van zijn tijd door in Casarea en ging alleen naar Jeruzalem als het nodig was.

Tijdens de opgravingen van het theater, vond men in 1961 een steen met daarop de naam 'Pontius Pilatus'. Men vermoed dat de volledige tekst op de steen was: “Pontius Pilatus, prefect van Judea bouwde en wijdde dit Tiberieum en wijdde het aan de goddelijke Tiberius.” Dit is het enige bekende naamopschrift van Pontius Pilatus.
Die steen komt waarschijnlijk van een tempel die Pontius Pilatus in Caesarea liet optrekken ter ere van keizer Tiberius (14-37). Toen die tempel werd afgebroken, recycleerde men de steen voor een trap in het theater.Filippus

De 'evangelist' Filippus woonde een tijd in Caesarea, waar hij een gemeenschap van christenen stichtte, die al vlug 120 leden kende.Origines

In de derde eeuw leefde Origines, een belangrijk theoloog, een twintigtal jaar in Caesarea. Daar zette hij de catechetenschool voort, die hij in Alexandrië was begonnen en bouwde hij een indrukwekkende bibliotheek.
Tijdens de vervolging onder keizer Decius werd hij gevangengenomen en gefolterd. Hij overleed aan de gevolgen ervan in 253 of 254.Eusebius

In de vierde eeuw woonde de bekende geschiedschrijver Eusebius (263 – 339?) in Caesarea.

Caesarea in de Bijbel

Nieuwe Testament

Filippus

Handelingen 8, 40
"Filippus echter werd aangetroffen in Azotus. Daar trok hij rond en predikte de Blijde Boodschap in alle steden totdat hij in Caeserea kwam."
Lees meer


Handelingen 21, 7-8
"Na Tyrus legden wij het laatste stuk van onze zeereis af en liepen Ptolemaïs binnen. Wij gingen daar de broeders begroeten en bleven een dag bij hen. ‘s Anderendaags verlieten we de stad en kwamen in Caesarea aan. Hier gingen we naar het huis van de evangelist Filippus, een van de zeven en namen bij hem onze intrek."
Lees meerPetrus

Handelingen 10
"Er woonde in Caesarea een zekere Cornelius, een honderdman van de Italische kohort."
Lees meerPaulus

Handelingen 21, 7-8
"Na Tyrus legden wij het laatste stuk van onze zeereis af en liepen Ptolemaïs binnen. Wij gingen daar de broeders begroeten en bleven een dag bij hen. ‘s Anderendaags verlieten we de stad en kwamen in Caesarea aan. Hier gingen we naar het huis van de evangelist Filippus, een van de zeven en namen bij hem onze intrek."
Lees meer


Handelingen 23, 23
"Hij (= de bevelhebber) ontbood daarop twee officieren en zei: 'Hou tweehonderd soldaten klaar om naar Caesarea te gaan en ook zeventig ruiters en tweehonderd slingeraars, op het derde uur van de nacht."
Lees meer