Loading...
 

Handelingen 18, 9-18

2 Griekenland

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Handelingen 18, 9-18: Gallio wil zich niet moeien

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1754)

Op een nacht kreeg Paulus een droom. De Heer zei tegen hem: ‘Je moet niet bang zijn. Houd niet op het goede nieuws te vertellen, maar ga door! Ik ben bij je, en niemand zal je kwaad doen. Want veel mensen in deze stad horen bij mij.’
Paulus bleef anderhalf jaar in Korinte. Daar gaf hij de mensen uitleg over het goede nieuws.

Toen de Romein Gallio de provincie Achaje bestuurde, kwamen de Joden in Korinte in actie tegen Paulus. Ze brachten hem naar Gallio en zeiden: ‘Deze man haalt mensen over om God te vereren op een manier die volgens de wet verboden is.’
Paulus wilde hierop reageren. Maar voordat hij iets kon zeggen, zei Gallio tegen de Joden: ‘Ik zou jullie aanklacht natuurlijk onderzoeken als het om een misdaad ging. Maar jullie hebben ruzie over jullie geloof en over een persoon, en over jullie eigen wet. Dat moeten jullie zelf maar uitzoeken. Over die dingen doe ik geen uitspraak.’
Daarna jaagde Gallio de Joden weg. Eén van hen werd gegrepen door de mensen die stonden te kijken. Het was Sostenes, een leider van de synagoge. Hij werd mishandeld. Gallio zag het gebeuren, maar hij bemoeide zich er niet mee.

Paulus bleef nog een hele tijd bij de christenen in Korinte. Daarna nam hij afscheid. In de havenstad Kenchreeën liet hij zijn hoofd kaalscheren. Dat deed hij omdat hij een belofte gedaan had aan God.
Daarna ging hij met een schip naar Syrië, samen met Priscilla en Aquila.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

’s Nachts zei Jezus in een droom tegen Paulus:
‘Wees niet bang, blijf spreken en zwijg niet! Ik ben bij je.
Niemand zal je iets kwaad doen,
want in Korinte zijn er veel mensen die Me volgen.’

Paulus bleef anderhalf jaar in Korinte wonen,
en gaf les over het woord van God.
Maar toen werd Gallio proconsul in Achaje.
Van dan af keerden de Joden zich tegen Paulus
en daagden hem voor het gerecht.
Ze zeiden: ‘Die man probeert mensen te overtuigen
om God op een onwettige manier te vereren.’
Nog voor Paulus daar iets kon op zeggen, zei Gallio tegen de Joden:
‘Als het zou gaan over een of ander onrecht of ernstig misdrijf,
zou ik daar heel geduldig naar luisteren.
Maar als het een ruzie is over een woord,
over namen en over jullie Wet,
dan moeten jullie dat zelf maar zien op te lossen.
Daarover wil ik geen recht spreken.’
Hij stuurde ze weg van zijn rechterstoel.

Toen grepen de omstanders Sostenes vast,
een leider van de synagoge.
Ze gaven hem een pak slaag voor het gerechtsgebouw.
Maar Gallio trok er zich niets van aan.

Paulus bleef nog veel dagen in Korinte.
Dan nam hij afscheid van de broeders.
Samen met Priscilla en Áquila nam hij de boot naar Syrië.
Maar eerst liet hij zijn hoofd kaalscheren in Kenchreeën,
omdat hij onder een gelofte stond.Stilstaan bij …

Korinte
Deze Griekse stad met internationale allures, ontstond rond 1000 voor Christus. In 44 voor Christus werd er een Romeinse kolonie gesticht. Door haar gunstige ligging werd Korinte een welvarende havenstad. De maatschappelijke tegenstellingen waren er heel groot: er waren veel armen en heel weinig rijken. Vanuit Korinte schreef Paulus waarschijnlijk zijn eerste brieven.

Gallio
Gallio was in het jaar 52 proconsul van de Romeinse provincie Achaje. Hij was de broer van de bekende filosoof Seneca.

Proconsul
Dit was een voormalig consul in Rome die bestuurder werd in een Romeinse provincie.

Achaje
Naam van de Romeinse provincie die het hele toenmalige Griekenland omvatte.

Woord / namen
Het is onzeker waarover dit gaat, maar exegeten denken aan de verkondiging van Jezus als de Messias en het feit dat christelijke gemeenschappen zich het volk van God noemden.

Sostenes
Leider van de synagoge. Het is onduidelijk wie hem heeft afgeranseld.

Priscilla en Aquila
Goede vrienden van Paulus. Het waren joodse christenen die veel verhuisden en een grote inbreng hadden in de ontplooiing van het christendom in de eerste eeuw na Christus.
Paulus vermeldde hen regelmatig in zijn brieven.

Kenchreeën
Dit was de naam van de oostelijke haven van Korinte.

Gelofte
Dit zou kunnen gaan over een nazireaatsgelofte. Joden deden zo’n gelofte aan God als dank voor zegeningen of als onderdeel van een vraag naar toekomstige zegeningen. De gelofte van nazireaat bestaat erin dat men geen wijn of sap van druiven drinkt en ook geen of verse of gedroogde druiven eet. De hele tijd van de gelofte moet men zijn hoofdhaar laten groeien. Men mag ook niet bij een dode komen, zelfs niet als die dode vader, moeder, broer of zus is. (Naar Numeri 6, 1-7 21)
Als de gelofte beëindigd werd, mocht het haar terug geknipt worden.