Loading...
 

KORINTE

CL 2022 Zicht Op Korinte DSC03269

KORINTE

Foto © Chantal Leterme (2022)


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Waar

Het oude Korinte lag op de landengte tussen Centraal-Griekenland en de Peloponnesos en was langs twee zijden door zee begrensd (Egeïsche zee en Adriatische zee).

Aan de westkant lag Korinte. De stad keek uit op de akrokorintos, een 575 m hoge rotsheuvel, die de omgeving domineert en dus een strategisch belangrijke plaats is.

CL 2022 Akrokorintos DSC03243

Akrokorintos - Foto © Chantal Leterme (2022)


In de oudheid stond daar de tempel van Afrodite. In de middeleeuwen werd op die plaats een burcht gebouwd.

Aan de oostkant lag de kleinere stad Kenchreeën.Meer over Korinte

De geschiedenis van Korinte gaat terug tot het stenen tijdperk.

In de oudheid werd Korinte een heel belangrijke stadstaat, die verschillende kolonies stichtte (o.a. Syracuse op Sicilië). De stad lag strategisch tussen Athene en de Peloponnesos, wat een gunstige invloed had op de handel.

In 146 voor Christus verwoestten de Romeinen Korinte.
Honderd jaar later, in 44 voor Christus, liet Julius Caesar de stad herbouwen. De stad werd heel snel de meest welvarende in het zuiden van Griekenland.
In 27 voor Christus werd Korinte de hoofdstad van de Romeinse provincie Achaje (Zuid-Griekenland) en verbleef er een Romeinse consul.
Korinte was erg kosmopolitische: Grieken, Romeinen, Syriërs, Aziaten, Egyptenaren en Joden leefden er naast elkaar.
De stad was toen bekend voor de Isthmische Spelen (te vergelijken met de Olympische Spelen), die er om de twee jaar gehouden werden.

Korinte werd een belangrijk centrum van het jonge christendom.

Tot in de middeleeuwen kende de stad een bloeiend bestaan.
In 1458 werd ze veroverd door de Turken.

Een zware aardbeving vernielde de stad in 1858.Paulus en Korinte

Al in het jaar 50 na Christus werd in Korinte een christelijke gemeente gesticht.
Paulus verbleef er 18 maanden tijdens zijn tweede reis.

Paulus schreef een aantal brieven aan de christenen van Korinte, waarvan er twee opgenomen werden in de Bijbel.Actuele situatie

Het nieuwe Korinte werd gebouwd op vijf kilometer van de oude stad. Van de antieke stad is weinig bewaard. Er staan wel nog enkele zuilen van de oude Apollo-tempel.

Wetenswaardigheden

Kanaal

CL 2022 Diolkos DSC03242

Diolkos - Foto © Chantal Leterme (2022)


Tussen de twee havens van Korinte (Kenchreae en Lechaeum) werd in de oudheid (6e of 7e eeuw voor Christus) een sleepbaan aangelegd, de diolkos, waarover men de goederen tussen beide havens versleepte over een afstand van 6,5 kilometer, wellicht op wagens, die voortgetrokken werden door ossen. In de andere haven werden die goederen dan in een andere boot geladen.
De tol die men hiervoor moest betalen was hoog, maar zo moesten de schepen niet meer varen rond de gevaarlijke kaap bij de zuidpunt van de Peloponnesos.

CL 2022 Kanaal DSC03226 DSC03269

Kanaal - Foto © Chantal Leterme (2022)


Nu verbindt het 'Kanaal van Korinte' de Korintische golf met de Egeïsche Zee. Al het jaar 66 liet keizer Nero 6000 Joodse gevangenen uit Galilea een kanaal aanleggen. Maar… dat werk werd onderbroken omdat men geen geschikt materiaal had om de rotsen te doorboren.

Uiteindelijk werden de plannen voor een kanaal gerealiseerd in 1881-1893. Nu verkort het kanaal de vaarweg tussen Piraeus en de Ionische Zee met 350 km. Maar… kleine bootjes hebben last van de sterke stromingen en de geringe diepgang is een probleem voor schepen van meer dan 10.000 ton, zodat alleen middelgrote schepen dit kanaal kunnen gebruiken. Een sleepboot loodst ze er doorheen in een halfuur.
Lange wachttijden, hoge tol en gevaarlijke maneuvers zorgen ervoor dat men dit kanaal niet intensief gebruikt.
Klik hier om door het kanaal van Korinte te varen met de sleepboot 'Waddenzee'.Griekse goden

Apollo

Apollo was een van de belangrijkste goden in Griekenland.

CL 2022 Apollotempel DSC03276

Apollotempel in Korinte - Foto © Chantal Leterme (2022)


Korinte werd gedomineerd door de tempel van Apollo. Achtendertig Dorische zuilen omlijstten de twee ruimtes van het heiligdom.Afrodite

Boven op de Akrokorintos (575 m hoog) stond de tempel van Afrodite, een zeer belangrijke godin bij de Grieken. De Korintiërs vereerden haar als’ Afrodite Pandemos’, de godin die over het hele land en haar macht doet gelden. Ze was de godin van de liefde, de schoonheid, de seksualiteit en de vruchtbaarheid. De Romeinen kenden haar onder de naam ‘Venus’.

5 Afrodite

(Morguefile free stock photo license)


Toen Paulus in Korinte was, was haar tempel maar een klein bouwwerk. De oorspronkelijk grotere tempel werd samen met de stad geplunderd door de Romeinen in 146 voor Christus.’Op zijn Korintisch leven’

Korinte had geen goede naam: er was veel prostitutie en afgodendienst. Men kende er ook veel vormen van gewijde prostitutie: zeker duizend priesteressen waren in dienst van de godin Afrodite. Ze woonden in de benedenstad. Kaalgeschoren wachtten ze op de vreemdelingen in hun huisjes met rode rozentuintjes ervoor. Ook homoseksuele en pedofiele praktijken waren in de eredienst van Afrodite opgenomen.Synagoge

Niet ver van de Propyleeën, aan de straat die naar de haven Lechaeum liep, bevond zich de synagoge waar Paulus gesproken heeft.

Bij opgravingen vonden archeologen niet alleen de fundamenten, maar ook een stuk marmer, een bovendrempel, met het opschrift: ‘Synagoge van de Hebreeën.’ Die steen dateert van veel later, maar men neemt aan dat de nieuwe synagoge gebouwd werd boven de oudere synagoge.Gallio van Achaje

Volgens Romeinse bronnen was Gallio proconsul van Achaje van 1 juli 51 tot 30 juni 52. Hij was de oudste broer van de bekende filosoof Lucius Seneca. Toen hij proconsul was, keerden de joden zich tegen Paulus. Zij beschuldigden hem ervan dat hij probeerde mensen te overreden om God op een onwettige wijze te vereren. Gallio stelde zich pragmatisch op en zei tegen de joden: ‘Jullie moeten jullie eigen zaakjes maar regelen’.
Hij zou ongetwijfeld de aanklacht van de joden aanvaard hebben mocht het een misdrijf geweest zijn, die de openbare orde van Korinte in gevaar bracht.

CL 2022 Bema DSC03271

Bema - Foto © Chantal Leterme (2022)


Staande op de ‘bema’ / ‘rostra’, een platform waar de Romeinse rechtspraak plaatsvond, weerlegde Gallio de joodse beschuldigingen.Bekende eerste christenen

Aquila en Prisca / Priscilla

Lucas suggereert dat Aquila (= adelaar) en Priscilla (= oud, eerwaardig) al christenen waren voordat ze Paulus leerden kennen. Ze werden uit Rome verbannen door keizer Claudius (regeerde van 41 tot 54). De Romeinse geschiedschrijver Suetonius schreef dat de keizer veel Joden uit Rome verbande wegens ordeverstoringen onder leiding van een zekere Chrestus, waarmee hij hoogstwaarschijnlijk Jezus Christus bedoelde. Het zou gegaan zijn om conflicten tussen orthodoxe joden en (joodse) christenen. De laatste groep moest Rome verlaten.

De contacten tussen het koppel en Paulus waren heel goed: hij mocht bij hen logeren; overdag maakte hij in hun atelier tenten om in zijn levensonderhoud te voorzien. Toen Silas en Timoteüs geld brachten van christenen in Macedonië, werd dat werk minder dwingend zodat Paulus meer vrijheid kreeg om het woord van God te verkondigen.
Wanneer Paulus terugkeerde naar Palestina, gingen Aquila en Priscilla met hem mee. Onderweg bleven ze achter in Efeze om er de christelijke gemeenschap verder uit te bouwen.


Wat opvalt:
In het boek Handelingen vermeldt Lucas Aquila als eerste, terwijl Paulus in zijn brieven eerst de naam 'Priscilla' (Romeinen 16, 3 en 2 Timoteüs 4,19) vermeldt. Wellicht was ze meer betrokken bij de verkondiging dan Aquila.Erastus

Erastus (= geliefde) was ‘beheerder van de stedelijke financiën’ te Korinte.

Te Korinte vond men een grafsteen waarop de naam Erastus voorkomt en ook een voetpad bij het theater waarop het volgende staat: “Erastus, de penningmeester van deze stad heeft dit voetpad van zijn eigen geld betaald.” Maar het is niet zeker of dit gaat over de Erastus waarover het boek Handelingen spreekt.Febe

Febe woonde in Kenchreeën, de oostelijke havenstad van Korinte. Deze diacones bracht de brief van Paulus aan de christenen van Rome.Titius Justus

Toen Paulus op gespannen voet leefde met de Joden, zei Titius Justus (= rechtvaardig), die naast de synagoge woonde, dat Paulus in zijn huis mocht komen.
Titius behoorde tot de kring van Romeinen die de God van Israël vereerden (de ‘godvrezenden’). Men veronderstelt dat hij een fabrikant van aardewerk was, omdat zijn woning stond in de pottenbakkerswijk. Men vermoedt dat hij bemiddeld was omdat zijn woning groot genoeg bleek te zijn om er christenen in te ontvangen.Crispus

Crispus was de overste van de synagoge, iemand die ervoor zorgde dat alle diensten / vieringen op de juiste manier werden uitgevoerd en de financiën in orde waren.
Zijn opvolger Sostenes werd later ook christen.

Korinte in de Bijbel

Nieuwe Testament

. Handelingen 18, 1-17: Paulus in Korinte
. Brieven aan de christenen van Korinte