Loading...
 

aan de christenen van Korinte

(De vetgedrukte referenties betreffen info en suggesties bij teksten die in de zondagsliturgie aan bod komen)

Eerste brief

1 Korintiërs 1, 1-3: Groet van Paulus
1 Korintiërs 1, 1-9: De Geest is bij jullie
1 Korintiërs 1, 3-9: Paulus dankt
1 Korintiërs 1, 10-13.17: Wees eensgezind
1 Korintiërs 1, 17-25: De wijsheid van God
1 Korintiërs 1, 22-25: Kracht en wijsheid van God
1 Korintiërs 1, 26-31: Wie God verkiest

1 Korintiërs 2, 1-5: De kracht van God
1 Korintiërs 2, 6-10: De wijsheid van God
1 Korintiërs 2, 10b-16: De Geest van God

1 Korintiërs 3, 1-9: God geeft de groei
1 Korintiërs 3, 9b-11.16-17: Jullie zijn de tempel van God
1 Korintiërs 3, 16-23: Tempel van God
1 Korintiërs 3, 18-23: Jullie zijn van God

1 Korintiërs 4, 1-5: Het oordeel is aan Jezus
1 Korintiërs 4, 6-15: Paulus is onbelangrijk

1 Korintiërs 5, 1-8: Word als nieuw deeg

1 Korintiërs 6, 1-11: Begin liever geen rechtszaak
1 Korintiërs 6, 13c-15a.17-20: Tempel van de Heilige Geest

1 Korintiërs 7, 25-31: Laat je niet strikken door het aardse
1 Korintiërs 7, 29-31: Er rest weinig tijd
1 Korintiërs 7 32-35: Zorgen voor ...

1 Korintiërs 8, 1b-7.10-13: Offervlees eten?

1 Korintiërs 9, 16-19.22-23: Het goede nieuws brengen
1 Korintiërs 9, 16-19.22b-27: Loop zo dat je wint

1 Korintiërs 10, 1-6.10-12: Het voorbeeld van Israël
1 Korintiërs 10, 14-22: Vereer geen afgoden
1 Korintiërs 10, 16-17: Eenheid
1 Korintiërs 10, 31-11,1: Tot eer van God

1 Korintiërs 11, 17-26.33: De maaltijd van de Heer
1 Korintiërs 11, 23-26: De paasmaaltijd van Jezus

1 Korintiërs 12, 3b-7. 12-13: Eén Geest
1 Korintiërs 12, 4-11: Geschenken van de Heilige Geest
1 Korintiërs 12, 12-14.27-31a: Een geheel
1 Korintiërs 12, 12-30: Het lichaam van Christus
1 Korintiërs 12, 31-13, 13: De liefde

1 Korintiërs 15, 1-8: Jezus Christus is verrezen
1 Korintiërs 15, 1-11: De verrijzenis van Christus
1 Korintiërs 15, 12.16-20: Christus is echt verrezen
1 Korintiërs 15, 12-20: De mensen zullen verrijzen
1 Korintiërs 15, 20-26: Opstaan uit de dood
1 Korintiërs 15, 20-26a.28: God, alles in alles
1 Korintiërs 15, 35-37.42-49: Een nieuw lichaam
1 Korintiërs 15, 45-49: De hemelse mens
1 Korintiërs 15, 54-57: De dood is overwonnen
1 Korintiërs 15, 54-58: De dood wordt verslonden

Tweede brief

2 Korintiërs 1, 1-7: Paulus schrijft aan de christenen van Korinte
2 Korintiërs 1, 18-22: Jezus realiseerde alle beloften van God

2 Korintiërs 3, 4-11: Dienaar van het Nieuwe Verbond
2 Korintiërs 3, 15. 4, 1.3-6: Licht moet schijnen

2 Korintiërs 4, 6-11: De kracht van God in het leven van Paulus
2 Korintiërs 4, 7-15: Paulus laat zich niet ontmoedigen
2 Korintiërs 4, 13-5,1: Wat onzichtbaar is duurt eeuwig

2 Korintiërs 5, 6-10: Wonen bij de Heer
2 Korintiërs 5, 14-17: Het nieuwe is gekomen
2 Korintiërs 5, 14-21: Het nieuwe is er
2 Korintiërs 5, 17-21: De nieuwe schepping
2 Korintiërs 5, 20-6, 2: Verzoen je met God

2 Korintiërs 6, 1-10: Paulus, medewerker van God

2 Korintiërs 8, 1-9: Hulp voor de christenen van Jeruzalem
2 Korintiërs 8, 7.9.13.15: Oproep tot solidariteit

2 Korintiërs 9, 6-11: Met vreugde geven

2 Korintiërs 11, 1-11: De dwaasheid van Paulus
2 Korintiërs 11, 18.21b-30: Het lijden van Paulus

2 Korintiërs 12, 1-10: De kracht van Christus in Paulus
2 Korintiërs 12, 7-10: Als een doorn in mijn lichaam

2 Korintiërs 13, 11-13: Groet van Paulus