Loading...
 

6e zondag door het jaar C- tweede lezing

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

1 Korintiërs 15, 12.16-20: Christus is echt verrezen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1825)

Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Dat is het goede nieuws! Toch geloven sommigen van jullie niet dat alle mensen zullen opstaan uit de dood. Stel dat de mensen niet zullen opstaan uit de dood. Dan kan Christus toch ook niet opgestaan zijn? Maar als Christus niet opgestaan is, dan is ons geloof waardeloos. Dan zijn we nog steeds zondige mensen. En dan is er geen enkele hoop meer voor de christenen die al gestorven zijn. Als ons geloof in Christus alleen maar belangrijk zou zijn voor ons aardse leven, dan is het zinloos. Wat zou dat treurig zijn! Dan zouden alle mensen medelijden met ons moeten hebben. Christus is als eerste opgestaan
Luister nu goed: Christus is opgestaan uit de dood! Hij was de eerste. En net als hij zullen ook de andere doden opstaan.Dichter bij de tijd

(C. Leterme)

Als wij verkondigen dat Christus uit de dood is opgestaan,
hoe kunnen sommigen van jullie dan zeggen,
dat wie gestorven is niet zal opstaan uit de dood?
Want als de doden niet verrijzen,
dan is ook Christus niet verrezen,
en als Christus niet is verrezen,
is jullie geloof nutteloos
en zijn jullie nog steeds gevangen in uw zonden.
Dan zijn ook de christenen die al gestorven zijn, verloren.
Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen,
dan zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.
Maar zo is het niet!
Christus is opgestaan uit de doden,
als de eerste van al wie gestorven is.

Bij de tekst

De christenen van Korinte

Blijkbaar vonden sommige christenen in Korinte het moeilijk om te geloven dat wie gestorven was zou verrijzen. Paulus weerlegt hun visie door te zeggen dat Jezus dan ook niet kon verrijzen.
Lees meer over de verrijzenis.