Loading...
 

Christus Koning A - tweede lezing

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Korintiërs 15, 20-26a.28: God, alles in alles

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1825-1826)

Luister nu goed: Christus is opgestaan uit de dood! Hij was de eerste. En net als hij zullen ook de andere doden opstaan.
De dood is in de wereld gekomen door een mens, door Adam. Alle mensen moeten sterven, net als Adam. Maar door een ander mens, door Jezus Christus, zullen de mensen opstaan uit de dood. Alle gestorven christenen zullen weer levend worden, net als Christus.
Maar ieder op zijn beurt. Christus is als eerste opgestaan. En pas op de dag dat hij terugkomt, zullen alle gestorven christenen opstaan.
Daarna zal het einde komen. Dan zullen alle kwade machten die nu over ons willen heersen, door Jezus Christus vernietigd worden. De laatste macht die door hem vernietigd zal worden, is de dood.

En als Gods Zoon al zijn vijanden verslagen heeft, zal hij zijn macht weer in handen geven van God, zijn Vader. Dan zal God alle macht hebben, en heersen over alles en iedereen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Christus is echt uit de dood opgestaan,
als de eerste van al wie gestorven is.
Zoals de dood in de wereld kwam door een mens,
zo komt ook de verrijzenis uit de dood door een mens.
Zoals wij door Adam allemaal sterven,
zo zullen wij allemaal door Christus verrijzen.
Maar elk op de voor hem of haar bepaalde tijd:
Christus als eerste
en wanneer Hij komt, al wie Hem toebehoren.
Daarna komt het einde:
Hij draagt het koningschap over aan God, de Vader,
nadat Hij elke heerschappij, macht en kracht heeft vernietigd.
Want Hij moet koning zijn
tot Hij alle vijanden onder zijn voet heeft gelegd’.
De laatste vijand die Hij zal vernietigen is de dood.

En wanneer alles aan Hem onderworpen is,
zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen
aan Hem die alles aan Hem onderwierp,
zodat God alles in alles is.Stilstaan bij …

komt het einde
Dit is de vertaling van het Griekse woord ‘parousia’. Dit woord werd gebruikt bij een officieel bezoek van de koning, en de openbaring van een godheid. Christenen gebruikten dit woord om de komst van Christus op het einde der tijden aan te duiden.

Bij de tekst

God

Volgens Paulus is God het uiteindelijke doel van de geschiedenis: alles draait om Hem (= theocentrische visie), zelfs Jezus draagt zijn ‘heerschappij’ over aan God.

Bijbel en kunst

Muziek

Georg Friedrich HÄNDEL

'Sinds door de mens de dood kwam' uit de 'Messiah'

Deel 3 uit de 'Messiah' is gewijd is aan de opstanding. Händel gebruikt hiervoor een tekst uit de Eerste Brief van Paulus aan de Korintiërs (1 Korintiërs 15, 20-57), die een contrast weergeeft tussen dood en leven.

Klik hier om deze muziek te beluisteren.