Loading...
 

8e zondag door het jaar A - tweede lezing

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Korintiërs 4, 1-5: Het oordeel is aan Jezus

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1807)

Mensen die de wijze plannen van God moeten doorvertellen, zijn alleen maar dienaren van Christus. En er is maar één ding belangrijk: dat we trouwe dienaren zijn.
Ik vind het totaal onbelangrijk hoe jullie of andere mensen mij beoordelen. Ik beoordeel mezelf ook niet. Ik denk zelf dat ik goed bezig ben. Staat het dan al vast dat ik een goed mens ben? Nee, want het is de Heer die mij zal beoordelen.
Spreek dus geen oordeel over mij uit! Maar wacht op de dag dat de Heer terugkomt. Hij zal zijn dienaren beoordelen. Hij zal onze daden bekendmaken, en ook onze gedachten en bedoelingen die niemand kent. Hij zal alles beoordelen. Dan zal iedereen van God de eer krijgen die hij verdient.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Men moet ons zien als helpers van Christus,
die de geheimen van God beheren.
Welnu, van een beheerder verwacht men dat die betrouwbaar is.
Ik trek me niets aan van jullie oordeel
of dat van andere menselijke instanties.
Ik oordeel niet eens over mezelf.
Want, al ben ik me van geen kwaad bewust,
daarom ga ik nog niet vrijuit.
Het is de Heer die over me oordeelt.
Oordeelt dus niet voordat de Heer gekomen is.
Hij is het die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is,
en bekend maken wat er in het hart van de mens omgaat.
Dan zal God ieder de lof geven die hem toekomt.Stilstaan bij …

Beheerder
In de tijd van Paulus was een beheerder, een rentmeester, meestal een slaaf, die de leiding had over de huishouding of de bezittingen van de heer.

Bij de tekst

Betekenis

‘Helpers van Jezus’ moeten trouw het evangelie doorgeven, zonder het naar hun hand te zetten of aan te passen.