Loading...
 

2 Korintiërs 6, 1-10

2 Vermoeid

(Morguefile free stock photo license)


…page…

2 Korintiërs 6, 1-10: Paulus, medewerker van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1837-1838)

Als dienaar van God waarschuw ik jullie. God heeft laten zien hoe goed hij voor jullie is. Zorg ervoor dat dat niet voor niets geweest is!
Want God zegt in de heilige boeken: «Er zal een nieuwe tijd komen. Dan zal ik naar jullie luisteren. Ik zal jullie helpen, ik zal jullie redden.» Luister goed! Die tijd, dat is nu. De tijd van onze redding is gekomen.

Ik zorg ervoor dat niemand een reden heeft om boos op mij te zijn. Dan kan niemand iets verkeerds zeggen over al het werk voor het goede nieuws. Als dienaar van God doe ik mijn werk zonder op te geven. Ik laat iedereen zien dat ik volhoud. Ook al maak ik veel moeilijkheden, problemen en ellende mee. Ook al word ik geslagen, gevangengenomen of door woedende mensen aangevallen. Ook al moet ik zo hard werken dat ik zelfs niet kan slapen of eten.
Ik ben altijd eerlijk, ik heb veel kennis, ik ben geduldig en vriendelijk. De heilige Geest werkt in mij, en mijn liefde voor de mensen is echt. De boodschap die ik vertel, is de waarheid. God helpt me met zijn kracht. Ik strijd voor het goede nieuws en ik verdedig het, met eerlijkheid en trouw. Het maakt me niet uit of mensen mij eren of me uitlachen. Het maakt me niet uit of mensen trots op me zijn of me uitschelden. Ik doe mijn werk.
Er zijn mensen die mij een bedrieger noemen, maar ik spreek de waarheid. Ik ben niet beroemd, maar toch weten veel mensen dat ik een dienaar van God ben. Mijn leven is steeds in gevaar, maar tegelijk is mijn nieuwe leven al begonnen. God laat mij lijden, maar hij zal me niet doden. Ik heb verdriet, maar toch ben ik altijd blij. Ik ben arm, maar ik maak veel mensen rijk. Ik bezit niets, en toch heb ik alles!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Als medewerker van God zeg ik jullie nadrukkelijk:
zorg dat Hij niet tevergeefs goed is voor jullie.
Want God zegt: ‘Op de gunstige tijd heb Ik jullie verhoord,
op de dag van het heil heb Ik jullie geholpen.’
Nu is er die gunstige tijd, vandaag is het de dag van het heil.
Ik geef niemand enige aanstoot,
om mijn werk niet in diskrediet te brengen.
In alle omstandigheden
probeer ik me te gedragen als medewerker van God
door het standvastig verduren van moeilijkheden, nood en ellende:
slagen, gevangenschap, oproer, oververmoeidheid,
gebrek aan slaap, te weinig eten.
Maar ook door: zuiverheid, inzicht, geduld, goedheid,
Door een geest van heiligheid en ongeveinsde liefde,
het woord van de waarheid, de kracht van God zelf.
Ik strijd en verweer me met geestelijke wapens.
Eer en smaad, lof en laster zijn mijn deel.
Ik ben als een bedrieger die de waarheid spreekt,
een onbekende die iedereen kent.
Ik sterf maar blijf leven,
ik word gestraft maar niet gedood.
Ik treur, maar ben altijd blij;
ik ben arm en maak velen rijk,
ik ben haveloos terwijl de wereld van mij is.Stilstaan bij …

Gunstige tijd
Hiermee bedoelt Paulus de tijd tussen de kruisdood van Jezus en de dag dat Hij terugkomt.
Die tijd is een gunstige tijd, een tijd van geluk, omdat de apostel in naam van God zijn goedheid brengt, zijn verzoening.

Bij de tekst

Moeilijkheden

Driemaal geeft Paulus een lijst van de moeilijkheden die hij kent: in 2 Korintiërs 4, 8-9, 2 Korintiërs 6, 4-10 en in 2 Korintiërs 11, 23b -29.
In de populaire filosofie van de Grieks-Romeinse wereld was dit een bekend stijlmiddel.